Uppstart med Ung Omsorg

Publicerad:

Ljungåsen är ett av äldreboedena där Ung Omsorg införs.

På fyra vård- och omsorgsboenden införs Ung Omsorg för att ge unga en utvecklande start i arbetslivet och ge äldre extra guldkant i vardagen.

Under våren 2019 har diskussioner förts om att starta igång Ung Omsorg-verksamhet i Klippans kommun. Efter en genomförd upphandling bestämdes det slutligen att verksamhet ska startas på fyra av våra vård- och omsorgsboenden. Verksamheten stattes igång 1 februari 2020.

Ung Omsorgs vision är att skapa meningsfulla möten mellan generationer och ge unga en utvecklande start i arbetslivet. De anställer ungdomar som vill jobba extra med att sätta guldkant på de äldres tillvaro på äldreboenden.

Den 16 december träffade enhetscheferna från berörda vård- och omsorgsboenden Ung Omsorg.  Ung Omsorg informerade om sin verksamhet samt rollerna i samarbetet.

Ung Omsorg har rekryterat 18 ungdomar, varav fyra som teamledare. Det är blandat med både tjejer och killar i teamen. Det är tre ungdomar per pass/enhet som kommer att arbeta på Ljungbygården, Ljungåsen, Åbyhem och Syrengården med totalt 1200 timmar per år.

Ungdomarna har haft kickoff där de fick praktiskt utbildning i bl.a. rullstolskörning, gick genom basala hygienrutiner, bemötande och etik samt information om sjukdomar som de äldre kan ha med huvudfokus på demens. De fick också information om samarbetet med kommunen, arbetskläder och tystnadspliktsavtal. Ungdomarna genomgick Ung Omsorgs e-learning-utbildning med godkänt resultat på slutprovet.  

Varje boende har utsett en Ung Omsorg-ambassadör som fungerar som kontaktperson gentemot teamet och har löpande kontakt med Ung Omsorgs teamledare om hur verksamheten tas emot av de äldre och boendet.