Utökat rökförbud från 1 juli

Publicerad:

Den 1 juli börjar lagen om tobak och liknande produkter att gälla. Då blir det ett utökat rökförbud på flera allmänna platser utomhus, till exempel på uteserveringar, busshållplatser, lekplatser och utanför entréer till rökfria lokaler.

Riksdagen har beslutat att införa rökförbud på flera allmänna platser utomhus för att begränsa hälsorisker och olägenheter orsakade av rök och att öka tillgängligheten till allmänna platser. Ett flertal nya platser utomhus omfattas av rökförbudet, särskilt uppmärksammat är rökförbudet på uteserveringar till restauranger och caféer. Andra platser där rökförbud kommer att råda är utomhusplatser för kollektivtrafik, inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning, lekplatser och entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde – så som bibliotek och kommunhus.

Från den 1 juli 2019 blir det förbjudet att röka på:

  • Områden i anslutning till färdmedel, till exempel perronger, busshållplatser och taxizoner. Även andra utomhusområden som är avsedda för resenärer omfattas, det gäller till exempel biljettområden och gångbanor i anslutning till spårområdet.
  • Uteserveringar till restauranger och caféer.
  • Inhägnade idrottsanläggningar.
  • Lekplatser som allmänheten har tillträde till.
  • Entréer till lokaler och andra utrymmen som omfattas av rökförbud. Till exempel entréer till restauranger, myndigheter, järnvägsstationer, affärer, bibliotek och lokaler för hälso- och sjukvård.

Det är fastighetsägaren, eller den som på annat sätt disponerar (till exempel hyr) en lokal, som har ansvaret för att rökförbudet följs. Klippans kommun ansvarar för bland annat entréer och områden runt skolor, bibliotek, badhus, kommunhus och vård- och omsorgsboenden. Vi kommer sätta upp skyltar om rökförbud på de platser vi ansvarar för.

I de rökfria miljöerna är det förbjudet att:

  • Röka tobak.
  • Inhalera tobak som förångats (exempelvis genom att röka tobak i vattenpipa).
  • Röka örtprodukter.
  • Använda e-cigarretter.
  • Använda njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak (exempelvis att röka vattenpipa med annat innehåll än tobak).

Mer information finns i Söderåsens miljöförbunds informationsbladPDF (pdf, 254.3 kB).
Lagen i sin helhet kan du läsa på Riksdagens hemsida om lag (2018:2088) om tobak och liknande produkterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om vad som gäller för dig som är företagare har vi samlat på sidan En ny tobakslag gäller från 1 juli 2019.