Vaccinationer mot Covid-19 på Klippans gymnasieskolor

Publicerad:

Klippans kommun kommer i samarbete med vårdcentralerna i Klippan och Ljungbyhed samt vårdcentralen Capio i Klippan att erbjuda vaccination mot Covid -19 för gymnasieelever ute på våra gymnasieskolor.

Vaccinationerna kommer att ske på Tegelbrukskolan, Åbyskolan och Flygteknikcenter. En intresseanmälan kommer att gå ut till eleverna och baserat på svaren kommer planering och beställning av vaccin att ske. Mer information om när vaccineringen på gymnasieskolorna påbörjas kommer när underlaget har kommit in.

Vaccinationen erbjuds till de gymnasieelever som ännu inte fått första dosen. De som ska ta dos 2 ska göra de på den tid och plats de fick vid dos 1.