Vad har fritiden för betydelse för dig?

Publicerad:

Vi har några frågor till dig om dina fritidsvanor och vad du tycker om utbudet av kultur- och fritidsverksamheten i Klippans kommun. Genom att besvara en kort enkät är du med och hjälper oss att utveckla våra kultur- och fritidsverksamheter utifrån vad kommunens invånare tycker är viktigt.

Enkäten görs på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden och är en del av underlaget till att ta fram en långsiktig strategi för kultur- och fritidsverksamheten i Klippans kommun. Arbetet beräknas vara färdigt under 2023.

Enkäten tar cirka 5 minuter att svara på och dina svar är helt anonyma. Tack för att du vill vara med och utveckla utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter i Klippans kommun!

Har du frågor kring undersökningen? Välkommen att höra av dig till Klippans kommuns kundtjänst eller mejla direkt till kultur.fritid@klippan.se.