Världstoalettdagen

Publicerad:

Den 19 november uppmärksammar vi Världstoalettdagen, en dag de tre föremålen kiss, bajs och toalettpapper är extra viktiga. Det är nämligen det enda du får spola ner i toaletten!

Världstoalettdagen instiftades 2001 av World Toilet Organization för att uppmärksamma den globala sanitetskrisen som innebär att en tredjedel av världens befolkning saknar tillgång till toalett.

I Sverige har vi alla tillgång till toaletter som i de flesta fall använder rent vatten för att spola ner det vi lämnat efter oss efter ett toalettbesök.

När vi tryckt på spolknappen hamnar avloppsvattnet så småningom hos reningsverket där det genomgår flera reningsprocesser innan det slutligen spolas ut i naturen. För att processen ska fungera så bra som möjligt gäller det att vi alla bara spolar ner kiss, bajs och toalettpapper och ingenting annat.

Enligt Svenskt Vatten* spolas det ner varje år ner 7 000 ton skräp i våra avlopp utöver kiss, bajs och toalettpapper.

På reningsverken genomför man ett miljöarbete genom att rena avloppsvattnet. Du kan hjälpa till i detta miljöarbete genom att i fortsättningen bara spola ner kiss, bajs och toalettpapperl

* Svenskt Vatten är branschorganisationen som företräder Sveriges kommunala vattentjänstföretag

Mattias Jäger från Klippans reningsverk visar vattnets väg från toaletten till reningsverket och vidare ut i naturen.

Syntolkad version