Vi bygger förskola i Ljungbyhed

Publicerad:

Vid friluftsbadet kommer år 2024 Ljungbyheds nya förskola stå färdig. Den har fått namnet Gläntan och kommer bestå av åtta avdelningar med plats för ungefär 240 förskolebarn.

När Gläntan är färdig kommer den ersätta samtliga kommunala förskolor i Ljungbyhed.

Vad händer på området nu?
Under de kommande två åren kommer arbetet med den nya förskolan att ske i flera olika etapper. Och vi drar i gång i slutet av maj.

I den första etappen ska en byggata läggas för att möjliggöra att fordon kan ta sig till och från bygget. Denna kommer korsa cykelvägen som ligger utanför friluftsbadet. Cykelvägen kommer fortfarande gå att använda under perioden men kommer dagtid måndag-fredag att korsas av byggfordon.

Vi ska under denna period även dra vatten och avlopp till den nya förskolan vilket kommer ske i närheten av bostadsområdet Rundelsgatan.

Arbetet med den första etappen beräknas vara färdigt i slutet av juni.