Vid förekomst av algblomning

Publicerad:

I Klippans kommun genomförs kontinuerliga provtagningar i flera sjöar för att säkerhetsställa att badvattnet är tjänligt.

Under sommarmånaderna, särskilt under varma perioder, förekommer det algblomningar i våra vatten. Algblomningar förekommer naturligt och är en viktig del av näringskedjan i hav och sjöar. Det här kan dock påverka de badplatser vi besöker då vi vill bada.

I Klippans kommun tar vi vattenprover på ett flertal platser, bland annat vid Bandsjön. Det senaste provet togs tisdagen den 4 augusti och visade inga tecken på att vattnet var otjänligt. Nya prover tas kontinuerligt var fjortonde dag. Skulle dessa visa att vattnet är otjänligt går kommunen ut med information via klippan.se och Facebook.

Havs och Vattenmyndighetenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hemsida kan du läsa mer om vattenkvalitén på olika badplatser runt om i landet.