Vi har uppdaterat vår startsida

Publicerad:

Idag publicerar vi några små förändringar på vår hemsida. Huvudsakligen på startsidan. Uppdateringen kan ses som ett test och städning innan vi bygger om vår webb från grunden under 2022.

Vi har lagt till en ny funktion som erbjuder dig som besökare relevanta länkar till välbesökta sidor.

Utöver det och små förändringar i utseendet så kommer vi att aktivt jobba med en ny webb under våren. Vi kommer även att utöka samt se över våra e-tjänster under 2022.

Vi vill göra vår webb tillgänglig för alla.