Vi inför besöksförbud på våra äldreboenden

Publicerad:

För att skydda våra mest sjuka äldre inför vi nu besöksförbud på våra vård- och äldreboenden.

Från och med fredag 13 mars inför vi besöksförbud på våra vård- och omsorgsboenden för äldre. Detta gör vi för att skydda våra mest sjuka äldre från smittorisken samt säkerställa att vi har personal som kan vårda under flera veckor framåt medan pandemin pågår.

Vi uppmanar och anhöriga att undvika onödiga besök till våra LSS-boenden. Om du har luftvägsbesvär ber vi dig att helt avstå från att besöka dessa boenden.