Vi inför parkering med P-skivor

Publicerad:

Från och med 1 februari kommer parkeringsskiva behövas vid parkering på samtliga parkeringsplatser som är tidsbegränsade i kommunen. För att hinna med att få upp alla skyltarna i tid påbörjas arbetet i december.

Många har upplevt att reglerna inte har efterlevts på kommunens tidsbegränsade parkeringar. Med P-skivor kommer parkeringsvakten nu ha möjlighet att återkomma under sitt pass för att kontrollera parkerade bilar. Detta kommer leda till mer tillgänglighet, så fler får möjlighet att parkera.

På de tidsbegränsade parkeringar som P-skiva ska användas på kommer det finnas tilläggsskyltar som tydligt talar om detta med symbolen "P-skiva" eller texten "P-skiva".

Klippans kommun har tagit fram egna P-skivor som du kan hämta ut gratis i många av butikerna i kommunen, från och med början av januari. Det går också bra att använda P-skiva från någon annan ort eller om du köpt en i butik. Om du inte har någon P-skiva räcker det med en handskriven lapp där du anger tid enligt regelverket.

Såhär använder du en P-skiva
När du har parkerat din bil ska du ställa in tiden på P-skivan på den närmast följande hel- eller halvtimmen räknat från den tidpunkt då du parkerar bilen.

Om du parkerar innan tidsbegränsningen börjar och ska stå kvar efter tidsbegränsningen gäller, ställer du in klockslaget för tidsbegränsningens början. Till exempel om du parkerar klockan 07.00 på en plats som har tidsbegränsning från klockan 08.00 ställer du in P-skivan på klockan 08.00.

Parkeringstiden får inte överskrida den för platsen längst tillåtna tiden.

Skivan placeras framtill i fordonet med P-skivan väl synlig och läsbar utifrån.

Du får endast använda en P-skiva per parkeringstillfälle.

Parkeringsskiva eller motsvarande behöver endast användas när fordonet är parkerat under tiden tidsbegränsning gäller.