Vill du göra skillnad för ett barn?

Publicerad:

Som familjehem välkomnar man ett barn eller ungdom som under en period behöver ett tryggt boende. 

Familjehem kan se olika ut och det är inte avgörande att exempelvis vara gift/sambo eller att det finns andra barn som bor hemma. Det som är viktigast är att det finns en trygghet och stabilitet i hemmet för att välkomna ett barn eller ungdom som har haft en tuff start i livet. Som familjehem ansvarar man för barnets omvårdnad och utveckling.

Som familjehem anlitas man på uppdrag av Klippans kommun och blir ett team runt barnet tillsammans med en barnsekreterare och en familjehemssekreterare. De är ansvariga för placeringen hos er och barnsekreteraren ansvarar för barnet och familjehemssekreteraren för stöd, handledning och fortbildning till er.
Som familjehem får du ekonomisk ersättning, dels för omkostnader, dels ett arvode.

Här kan du läsa mer om vad det innebär att vara familjehem och hur du kan anmäla ditt intresse.