Vinnarna av Klippans kommuns köpmans- och näringslivspriser och ”Årets Företagare i Klippan 2017”

Publicerad:

(fr.v) Kerstin Persson (Klippans kommun), Lotta Järnström, Karin Hansson (Klippan Safety AB), Bengt Thomasson MecCom AB, Stefan Tullsson (Tullssonhuset), Anders Lindberg (Klippans Kommun). Foto: Sandra Ottosson.

På Lilla Trulla Gårdshotell i Bolestad, delades igår Klippans kommuns köpmans- och näringslivspriser ut tillsammans med Företagarna Klippans ”Årets Företagare i Klippan 2017”.

Köpmanspriset 2017, diplom samt en prissumma om 5tkr, tilldelades Stefan Tullsson med motiveringen:
Stefan Tullsson är en person som satsar på Klippan och bygger upp ett nytt handelshus, Tullssonhuset.
Han är en entreprenör som tror på företagandet i Klippan och bidrar till att andra företag kan expandera och nya kan flytta hit”

Näringslivspriset 2017, diplom samt en prissumma om 12tkr, överlämnades till representanter för Klippan Safety AB och motiverades med:
Klippan Safety AB är en global systempartner, med mycket unik kompetens inom säkerhet och komfort, till den internationella fordonsindustrin.
Målmedvetna satsningar med fokus på innovation, miljö och hållbarhet har lett till en god och hållbar tillväxt samt att man lyckats hålla sig i framkant inom utvecklingsarbetet.
Ledarskapet visar på en stark framtidstro för företaget, som har en lång tradition i Klippan”

Bengt Thomasson som äger och driver Mec-Com Klippan AB, korades till Årets Företagare i Klippan 2017 med motiveringen:
Bengt Thomasson har på ett mycket förtjänstfullt sätt drivit företag i Klippans kommun under många år.
Hans koncern Mec-Com Klippan omfattar förutom Mec-Com Klippan AB även delägande i Klippans Bruk AB som för närvarande gör en investering i en ny pappersmaskin med väsentligt ökad produktion som följd.
Mec-Com Klippan AB har utvecklats från att ha varit inriktat på industriservice, ventilation och plåtslageri till att numera i huvudsak syssla med miljöinriktad produktion av biogasanläggningar, pannutrustning, vattenreningsutrustning och värmeanläggningar i mobila containers, vilket har varit mycket framgångsrikt. Totalt sysselsätter koncernen inkl. delägda bolag ca 200 heltidsanställda.
Bengt Thomasson är en mycket drivande entreprenör och företagare som i vida kretsar sätter Klippan på kartan, och därtill har förmåga att skapa långsiktig lönsamhet”