Vi sammanfattar året 2018

Publicerad:

Nu kan du ta del av Klippans kommuns årsredovisning 2018. I den berättar vi mer om det ekonomiska resultatet för året, de satsningar vi gjort och vad vi planerar framåt för kommunen.

Årsredovisningen innehåller även information om de mål som vi i Klippan har och hur arbetet för att nå dem har gått under 2018. Du kan också mer i detalj fördjupa dig i nämndernas verksamhetsberättelser och hur deras enskilda resultat ser ut.

Här berättar Klippans ekonomichef Magdalena Stajcic om årets resultat
- Vi lämnar ett 2018 med ett bra ekonomiskt resultat på sista raden som överstiger vårt finansiella mål om 2%. Större poster av engångskaraktär förklarar till större del den positiva utvecklingen.

Vidare har det gjorts ett betydande arbete i kommunens verksamheter med att löpande anpassa verksamheten utifrån ekonomiska förutsättningar. Med 2018 års resultat i ryggen står vi något bättre rustade inför framtiden. Smart användning av resurser kommer behövs i allt större utsträckning framöver då kommunsektorn står inför tuffare utmaningar, med en ökad och åldrande befolkning och därmed ett tillagande välfärdsbehov, med stora investeringsbehov och ökade pensionskostnader.

För att kunna finansiera samtliga delar kommer ett stabilt ekonomiskt läge att krävas. Att arbeta smart och ta tillvara på digitalisering och ny teknik kommer bli vår vardag. Samtidigt bör fokus även framöver ligga på att se till att kommuninvånarna får bästa möjliga service för varje insatt skattekrona.

Årsredovisningen i sin helhet kan du läsa här.PDF (pdf, 20.2 MB)

Du kan också hämta en tryckt version av årsredovisningen i Klippans kundtjänst på Trädgårdsgatan 12 i Klippan.