Vi satsar för att minska matsvinnet

Publicerad:

Varje dag tillagas ett stort antal måltider i kommunens olika verksamheter. Vi vill använda våra resurser på ett hållbart sätt och maten som vi lagar ska komma till nytta. Därför startar vi ett projekt för att minska matsvinnet. 

Steg 1 i projektet är att mäta matsvinnet på alla kommunens skolor och förskolor samt i ett senare skede på alla vård- och omsorgsboenden. När vi vet hur mycket mat som slängs och var stora svinn finns kan vi ta fram anpassade åtgärder för verksamheterna. Dessa kommer dels fokusera på att minska matsvinnet, till exempel att de måltider som lagas stämmer överens med antalet gäster som äter just den dagen. Åtgärder kan också vara att skapa en rofylld måltidsmiljö som bidrar till att gästerna har förutsättningar och viljan att äta upp maten på tallriken.

- Att mäta matsvinnet i olika verksamheter och baserat på resultatet ta fram olika åtgärder bidrar till både ekologisk och ekonomisk hållbarhet, berättar Klippans kommuns miljöstrateg Nora Björn. Det är en del i vårt arbete för ett hållbart Klippan.

Mätningen av matsvinnet kommer börja på kommunens skolor och förskolor under februari. Det kommer att mätas varje dag och utifrån tre olika typer av matsvinn; produktionssvinn, serveringssvinn och tallrikssvinn.

- Produktionssvinnet är det som försvinner under tillagningen, berättar Nora. Exempelvis det som skärs bort på grönsaker och potatisskal. Serveringssvinnet är den mat som blir kvar i kantiner och serveringsskålar medan tallrikssvinnet är det som slängs från varje persons tallrik.

Klippans kommun har nio produktionskök medan resten av verksamheterna har mottagnings- eller serveringskök. Därför kommer mätningarna se lite annorlunda ut på de olika skolorna och vårdboendena.

- När vi har fått resultatet på hur mycket svinn vi har kommer vi göra en analys, säger Nora. Baserat på den kommer vi sedan sätta upp mål och ta fram olika åtgärder för att minska matsvinnet och bättre ta vara på våra råvaror. Åtgärderna kommer implementeras under hösten och se olika ut för olika verksamheter för att på bästa sätt matcha just den verksamhetens behov och förutsättningar.

Måltidspersonalen i våra verksamheter är en viktig del i detta och kommer samarbeta med kommunens matsvinnsgrupp för att nå bästa resultat.