Vi utbildar ”Första hjälpare" för psykisk hälsa

Publicerad:

Under hösten pågår en satsning på utbildning för vår personal inom vård och omsorg. De ska bli bättre på kunna identifiera och bemöta personer med psykisk ohälsa för att kunna vägleda dem till rätt hjälp.

I utbildningen kommer instruktörerna ge kursdeltagarna, "Första hjälparna", en god överblick av förekomsten av psykisk sjukdom i Sverige. "Första hjälparna" kommer även få ingående kunskap om de tecken och symtom som finns vid olika psykiska sjukdomstillstånd, särskilt depression, psykossjukdomar och ångesttillstånd och vilken behandling som finns.

"Första hjälparna" får också lära sig vilka varningssignaler det finns som antyder att en person kan vara självmordsbenägen eller vid annat kristillstånd. De får veta hur de kan ingripa genom att lyssna, utan att värdera, och uppmuntra till olika självhjälpsstrategier. Programmet är baserat på vetenskapliga studier och expertutlåtande.

I våras utbildades fyra anställda inom socialförvaltningen i en instruktörsutbildning i Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA-Sweden). Nu har de i sin tur utbildat 12 medarbetare, inom biståndshandläggning samt rehabpersonal, till ”Första hjälpare” för psykisk hälsa. Sista utbildningsdagen av två genomfördes fredagen 24 november.

SVT Helsingborg har uppmärksammat utbildningen och skrivit en artikel, läs den härlänk till annan webbplats.