Vi utför naturvårdsbränning på Läderbackarna

Publicerad:

Bild på Läderbackarna.

För att skapa ett bra sommarbete när vi välkomnar får i hagarna på Läderbackarna, och samtidigt gynna biologisk mångfald i området, kommer tekniska förvaltningen att göra en naturvårdsbränning den 25-26 mars.

I maj planerar vi för att fåren ska göra entré på Läderbackarna. För att gräset och andra växter på området ska vara så bra som möjligt kommer tekniska förvaltningen att göra en naturvårdsbränning denna vecka. Att bränna för att bättra på betet i markerna är en kunskap som generationer av bönder har använt.

En naturvårdsbränning är en planerad och noga kontrollerad brand där vi fläckvis bränner gräs och örter. Genom att utföra en naturvårdsbränning av fjolårsgräset vill vi stärka gräs- och örtväxter inom fårhagarna på Läderbackarna. Detta ger oss ett frodigt gräs för fåren att beta, samtidigt som vi gynnar pollen- och nektarbesökande insekter, som bin och humlor.

Bränningen kommer att utföras av tekniska förvaltningen under eftermiddagen på torsdag den 25 mars. Hinner vi inte med allt arbete fortsätter vi med bränningen under fredagseftermiddagen. Arbetet kommer att generera kraftig rökutveckling, men den lägger sig ganska snabbt efter avslutad bränning.

Närboende, Söderåsens Miljöförbund och Räddningstjänst Söderåsen är informerade om arbetet.

Karta över området som berörs.