Nyhetsarkiv

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
 • Vi gratulerar årets pristagare och stipendiater

  På december månads kommunfullmäktige delades 2017 års priser och stipendium ut och mottagarna uppmärksammades.
 • Skisser för de nya villatomterna i Klippan är klara

  Klippans kommun planerar för att bygga nya villatomter i Klippans tätort. De nya tomterna kommer få plats genom s.k. förtätning intill befintlig bebyggelse och kommer ligga nära service, kommunikationer och övrig infrastruktur.
 • Svenska Popfabriken-afton 11 januari

  Med anledning av den pågående utställningen i Klippans Konsthall om Klippanpopen uppmärksammas Svenska Popfabriken med en egen afton.
 • Klippans kundtjänst åter igen landets femte bästa

  Under hösten har företaget ProfITel enligt instruktioner från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomfört den årliga mätningen av servicenivån avseende svenska kommuners hantering av telefoni- och e-postkontakter.
 • Nyhetsbrev för näringslivet december

  Året närmar sig nu sitt slut och vi kan konstatera att det varit ett gynnsamt och händelserikt år. Vi vill därför passa på att tacka alla er som deltagit i våra många aktiviteter och som bidragit till utvecklingen av näringslivsklimatet.
 • Nu har kommunen en ny digital anslagstavla

  Regeringen har fattat ett beslut om att alla kommuner ska ha sin kommunala anslagstavla digital från och med 1 januari. Detta för att öka tillgängligheten så att medborgare på ett enkelt sätt ska kunna ta del av de beslut som fattas, var och när som helst.
 • Det ryker ur brunnarna på Järnvägsgatan

  Under tisdag, onsdag och torsdag blir det rökigt i Klippan när ledningsanslutningarna för dagvatten och spillvatten kontrolleras.
 • Nu har kommunen en ny digital anslagstavla

  Regeringen har fattat ett beslut om att alla kommuner ska ha sin kommunala anslagstavla digital från och med 1 januari. Detta för att öka tillgängligheten så att medborgare på ett enkelt sätt ska kunna ta del av de beslut som fattas, var och när som helst.
 • Dags för kommunfullmäktige

  Den 19 december träffas de förtroendevalda för årets sista sammanträde i kommunfullmäktige. Välkommen att vara med.
 • Nya avgiftsnivåer för maxtaxan från årsskiftet

  Skolverket har beslutat om nya nivåer för maxtaxan för avgifter till förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, som börjar gälla från 2018-01-01.
 • Färdtjänst och riksfärdtjänst -
  Nu är det dags att beställa din julresa

  Tiden går och nu är det snart jul igen. För några innebär detta resor till nära och kära. Tåg och flyg blir snabbt fullbokade och taxibilar en bristvara.
 • Resultatet av SCBs Medborgarundersökning hösten 2017

  Klippans kommun tackar alla som tog sig tid att svara på medborgarundersökningen från SCB som skickades ut under hösten. Era åsikter är viktiga för oss för att vi ska få en bättre bild av vad vi behöver jobba vidare på för att förbättra våra verksamheter.
 • Resultatet av SCBs Medborgarundersökning hösten 2017

  Ett slumpmässigt urval på 1 200 personer i Klippans kummun i åldrarna 18–84 år tillfrågades, och av dessa besvarade 38 procent enkäten. Undersökningen genomfördes även 2015 och då var svarsfrekvensen 45 procent.
 • Samarbete med Kroatien för bättre digital kompetens

  För att pedagogerna på Antilopenskolan ska ta nästa steg i sin digitala kompetens har skolan sedan förra året varit med i ett EUprogram. I programmet har skolan ett utbyte med en skola i Kroatien.
 • Antilopenskolans 40-årsjubileum

  Elever, pedagoger, personal och inbjudna gäster firade tillsammans skolans 40-årsjubileum på tisdagsförmiddagen den 5 december.
 • Minnesgåvor för idrottsprestationer

  Föreningar med medlemmar som har rätt att få kultur- och fritidsnämndens minnesgåva, uppmanas höra att av sig senast 29 december.