Nyhetsarkiv

Skriv ut
Kontakt

Kontakt

Öppettider

Måndag-torsdag
08.00-17.00
Fredag
08.00-15.00

Receptionen i kommunhuset håller lunchstängt klockan 12–13. Vi nås ändå på telefon, chatt, facebook och e-post.

kartpin

Skicka ett meddelande till kundtjänst
 • Informationssida om kriget i Ukraina

  Här på vår hemsida har vi tagit fram en samlingssida med information rörande kriget i Ukraina. Det finns även information till personer som kommer hit till Sverige från Ukraina som kan översättas till andra språk.
 • Sprängningsarbete Brandsberga, Kolleberga 2:19

  På onsdag 30 mars kommer kommunen att utföra kontrollerade sprängningar i området.
 • Kommunfullmäktige 28 mars 2022

  Den 28 mars samlas de förtroendevalda för sammanträde i kommunfullmäktige. Vi livesänder sammanträdet här på klippan.se.
 • Hälsa på lika villkor

  Har du fått Folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor”? Enkäten är ett samarbete mellan Folkhälsomyndigheten och Region Skåne. För Klippans kommun är resultatet en mycket viktig pusselbit för oss att få reda på hur vuxna i Klippans kommun mår och hur Klippanborna upplever sina förutsättningar för ett bra liv och god livskvalitet. 
 • Årets Tillväxtföretag & Årets Entreprenör 2021

  Nomineringarna till de priser som Klippans kommun delar ut till företagare är nu klara. Vinnarna kommer presenteras på vår Näringslivsfest den 25 maj.
 • Skola och näringsliv

  I samtalet med våra företagare framkommer ofta vikten av att det finns ett bra samarbete mellan skola och näringsliv. Sedan årsskiftet har Burim Nikqi som till större delen arbetar på arbetsmarknadsenheten, även kompletterat näringslivskontoret i vissa frågor.
 • Mottagning av flyktingar från Ukraina

  Med anledning av kriget i Ukraina står Sverige inför ett flyktingmottagande. I nuläget vet vi inte hur många av dessa personer som förväntas komma till Klippans kommun, eller när.
 • Hur ska du som företagare tänka säkert?

  Genom ökad medvetenhet om de vanligaste hoten och genom att se över och ändra vårt beteende på nätet minskar vi risken för att bli utsatta för digitala negativa händelser. Att till exempel skydda dina lösenord är avgörande för att förhindra att någon obehörig kan få tillgång till din information och dina användarkonton. 
 • Lill Spenninge, måltidschef på Klippans kommun, visar de nya brickorna som lanserats på Ljungbyhedsskolan.

  Nya lunchbrickor lyfter skolrestaurangerna

  Nu har Ljungbyhedsskolans matsal får nya lunchbrickor. De gamla enfärgade har ersatts av nya försedda med historiska motiv från bygden. De fina brickorna är en del i det framgångsrika arbetet som måltidsenheten på Klippans kommun bedrivit de sista åren.
 • Medarbetarna har lysande resultat i läkemedelssignering

  Appva, en app som fungerar bättre och bättre
 • Hur du som frivillig kan hjälpa

  Om du som privatperson eller en organisation du representerar vill hjälpa till i arbetet med flyktingmottagandet är ni välkomna att kontakta Klippans kommun kultur- och fritidschef Arne Amnér på e-post arne.amner@klippan.se.
 • Resultat från undersökning om trivsel inom daglig verksamhet

  Undersökningen genomfördes under februari och syftade till att få mer kunskap om vilka delar som deltagarna inom daglig verksamhet tycker är viktiga för att de ska trivas. 
 • ledningsnät i Ljungbyhed spolas 17 mars

  Den 17 mars kommer kommunens VA-avdelning att spola ledningsnätet i Ljungbyhed.
 • Vi söker röstmottagare inför valet till riksdag, region och kommun

  Som röstmottagare är du med och gör en viktig insats för demokratin. Du arbetar i vallokalerna i Klippans kommun och medverkar till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert. 
 • En grupp med personal från Tekniska förvaltningen utför naturvårdsbränning på Läderbackarna.

  Nu utförs naturvårdsbränning på Läderbackarna

  Onsdagen den 16 mars och torsdagen den 17 mars kommer vi genomföra naturvårdsbränningar på Läderbackarna.
 • Spolningsarbete i Klippan 14-18 mars

  Måndagen den 14 mars påbörjas spolningsarbetet av vattenledningsnätet i Klippan och pågår till och med fredag 18 mars.
 • Med anledning av kriget i Ukraina

  Här samlar vi information om hur vi i Klippans kommun arbetar för att förbereda oss på det som kriget i Ukraina medför, bland annat att ta emot människor som flytt från kriget. 
 • Brukarundersökning 2021

  Resultatet för brukarundersökningar har kommit för individ- och familjeomsorgen samt funktionshinderomsorgen.
 • Thomas Nilsson, chef på EttIT, har tagit emot ett miljödiplom efter att ha inlett ett återbruksprojekt av uttjänta datorer.

  EttIT bidrar till en bättre miljö

  Thomas Nilsson, chef för EttIT, och hans kollegor har fått ta emot ett miljödiplom efter att ha påbörjat ett återbruksprojekt där gamla datorer får ett nytt liv.
 • ledningsnät i Ljungbyhed spolas 9 mars

  Den 9 mars kommer kommunens VA-avdelning att spola ledningsnätet i Ljungbyhed.
 • Information från Socialnämnden

  Här kan du läsa ett utdrag från Socialnämndens möte 2022-02-23
 • Dags att söka vägbidrag!

  En enskild väg sköts av en vägförening som kan söka bidrag från kommunen. I år ska ansökan för att få vägbidrag vara inskickad senast den 2 maj.
 • Fokus på hållbarhet

  Näringslivet spelar en central roll för att vi ska nå en hållbar utveckling med balans mellan olika samhällsmål. Ekonomisk, social och miljö­mässig hållbarhet hänger alla samman. Vi hör ofta talas om begreppet hållbar utveckling men vad innebär det egentligen och vilken är affärsnyttan för våra företag?
 • Behöver du råd och stöd

  Socialtjänsten i Klippan kan hjälpa dig
 • Anhöriggrupp för dig
  som är anhörig till en äldre närstående

  I april startar vi igång en anhöriggrupp med fokus på dig som är anhörig till en äldre närstående.
 • Har du en bra idé?

  Är du mellan 13–19 år och vill arrangera något för dig och andra unga? Kanske en kurs, turnering eller en konsert? Då kan du ansöka om bidrag från Klippans kommun för att göra din idé till verklighet. 
 • Vi söker röstmottagare inför valet till riksdag, region och kommun

  Som röstmottagare är du med och gör en viktig insats för demokratin. Du arbetar i vallokalerna i Klippans kommun och medverkar till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert. 
 • Med anledning av kriget i Ukraina

  Ryssland har inlett ett väpnat angrepp och invaderat Ukraina. Det osäkra läget i Europa kan göra att vi alla känner oro.
 • Biståndshandläggare har gått Silviautbildning

  Silviahandläggare ökar förståelsen för demens