Gå till innehåll

Äldre

Klippans kommun arbetar för en god och säker äldreomsorg byggd på livskvalitet, och med möjlighet för dig att bo kvar i det egna hemmet. Omsorgen bygger på dialog med dig som är äldre.

Du som är äldre och behöver stöd och hjälp för att klara av din vardag kan vända dig till oss på socialförvaltningen. Det kan till exempel vara att du behöver hjälp med vardagliga sysslor eller personlig omvårdnad.

Inom äldreomsorgen i Klippans kommun ingår till exempel hemvård, trygghetslarm, matdistribution och boenden. Det stöd du beviljas är individuellt och beslut fattas av kommunens biståndshandläggare utifrån dina behov och din situation. Vanliga stödinsatser beskrivs nedan. Du kan också alltid vända dig till kommunens kundtjänst direkt med allmänna frågor eller en biståndshandläggare som hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov.

  • Du kan ringa via kommunens kundtjänst på telefonnummer 0435-280 00
  • Du kan skicka din ansökan/anmälan med post eller lämna in den till kundtjänst på kommunhuset
  • Du kan ansöka via kommunens e-tjänst genom att klicka på länken nedan

Se även

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 april 2023