Gå till innehåll

Äldre

Klippans kommun arbetar för en god och säker äldreomsorg byggd på livskvalitet, och med möjlighet för dig att bo kvar i det egna hemmet. Omsorgen bygger på dialog med dig som är äldre.

Du som är äldre och behöver stöd och hjälp för att klara av din vardag kan vända dig till oss på socialförvaltningen. Det kan till exempel vara att du behöver hjälp med vardagliga sysslor eller personlig omvårdnad.

Inom äldreomsorgen i Klippans kommun ingår till exempel hemvård, trygghetslarm, matdistribution och boenden. Det stöd du beviljas är individuellt och beslut fattas av kommunens biståndshandläggare utifrån dina behov och din situation. Vanliga stödinsatser beskrivs nedan. Du kan också alltid vända dig till kommunens kundtjänst direkt med allmänna frågor eller en biståndshandläggare som hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov.

Sjukhus, regionala- och kommunala primärvården samt socialtjänsten i kommunen ska tillsammans samverka för en trygg och säker hemgång för dig som legat på sjukhus. Det innebär att om du efter hemgång behöver stöd och hjälp med olika insatser, ska få detta om kartläggning påvisar att du har detta behov. Vad, var och av vem du kommer får stöd och hjälp av beror på insatserna.

Samverkan och samordning gällande stöd och hjälp efter utskrivning från sjukhuset kallas för SVU-processen (samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård). SVU-processen genomförs i ett system som heter Mina planer. Det är sjukhuset som du befinner dig på som startar SVU-processen i Mina planer efter att du samtyckt till detta. Den regionala - och kommunala primärvården samt socialtjänsten i kommunen bevakar Mina planer för att skyndsamt kartlägga och bedömma behov av insatser tillsammans med sjukhuset. Insatser ska kunna sättas igång i samband med att du kommer hem. Vissa insatser bedöms inte behöva startas i anslutning till hemgången utan kan dröja, detta framgår i Mina planer. När besluten om insatser har fattats förs de in i ett ställningstagande i Mina planer. Detta ställningstagande ska du få ta del av så att du vet vilka insatser som du kommer få och när de kommer startas upp.

  • Du kan ringa via kommunens kundtjänst på telefonnummer 0435-280 00
  • Du kan skicka din ansökan/anmälan med post eller lämna in den till kundtjänst på kommunhuset
  • Du kan ansöka via kommunens e-tjänst genom att klicka på länken nedan

Se även

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 september 2023