Gå till innehåll

Äldreombud

Äldreombudet ger råd, stöd och vägledning till invånare i Klippans kommun som är 65 år och äldre samt till deras närstående och anhöriga.

Till äldreombudet kan du vända dig om du upplever det som svårt at hitta rätt i kontakten med Klippans kommun och/eller andra myndigheter.

Vad gör ett Äldreombud?

  • Ger råd, stöd och vägledning i olika slags frågor som berör de äldres hela livssituation.
  • Vägleder till rätt myndighet eller verksamhet.
  • Förmedlar kontakt till ansvarig i berörd verksamhet.
  • Vid behov hjälper äldre eller deras anhöriga att framföra synpunkter, kritik eller klagomål till berörd verksamhet inom kommunen eller till annan verksamhet.
  • Är örat utåt mot de äldres behov.
  • Återrapporterar inkomna ärenden, iakttagelser och vidtagna åtgärder till kommunstyrelsen.
  • Äldreombudet har tystnadsplikt och hanterar enskilda ärenden konfidentiellt.
  • Äldreombudet får inte föra uppgifter vidare om inte den enskilde själv önskar det.
  • Äldreombudet agerar inte som ombud och företräder inte enskilda i rättsprocesser.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 september 2022