Gå till innehåll

Avgifter inom äldre- & funktionshinderomsorgen

Klippans kommun tar ut avgifter för insatser som vi utför hos invånare inom äldre- och funktionshinderomsorgen.

Avgiften tas ut för beviljad tid och baseras på de schablontider som finns för respektive insats. Priset för insatserna läggs samman, så att du under en månad aldrig betalar mer än det lagstadgade högkostnadsskyddet, ofta kallat maxtaxan. 2022 är maxtaxan 2170 kr för dig som bor i ordinärt boende och i särskilt boende (vård- och omsorgsboende).

Det finns insatser som inte ingår i maxtaxan och därför alltid debiteras enligt taxa. Det gäller all kost (inklusive sondmat och näringsdryck), hyror samt hämtning/rengöring av hjälpmedel.

Inkomstförfrågan och avgiftsutrymme

När du blir beviljad hjälp via kommunen får du möjlighet att lämna en inkomstförfrågan. Då gör vi en individuell beräkning av din maxavgift baserad på din boendekostnad och din förväntade inkomst för de kommande tolv månaderna.

Vi utgår från din inkomst och reserverar pengar till din boendekostnad och till dina levnadskostnader (det så kallade minimibeloppet). Det som sedan återstår av din inkomst utgör ditt avgiftsutrymme. Om du är gift läggs båda makars inkomster samman, och hälften av den gemensamma inkomsten anses vara varje makas andel.

Om ditt framräknade avgiftsutrymme är högre än maxtaxan betalar du högsta avgift (2170 kr). Om ditt avgiftsutrymme är lägre än maxtaxan betalar du högst den summan som vi beräknat ditt avgiftsutrymme till. Om du inte vill lämna inkomstuppgifter, fastställs din maxavgift till det högsta beloppet (2170 kronor).

Inkomstförfrågan skickas under början av året ut till dig som har insatser. Om dina inkomst- eller boendeförhållanden ändras under året, är du skyldig att informera handläggaren om detta omedelbart.

Avgiftsbeslut

Hur mycket du ska betala för den hjälp du är beviljad, framgår av ditt avgiftsbeslut. Avgiftsbeslutet skickas ut i samband med din faktura och visar hur kommunen har räknat och hur mycket du ska betala. Om avgifterna eller dina hjälpinsatser förändras, eller om vi får in nya uppgifter om din inkomst eller boendekostnad, fattas ett nytt avgiftsbeslut.

Minimibelopp och förhöjt minimibelopp

Minimibeloppet som du ska ha kvar för att täcka dina levnadskostnader, är ett fastställt schablonbelopp.
Minimibeloppet ska täcka:

 • Livsmedel
 • Kläder och skor
 • Fritid
 • Hygien
 • Dagstidning
 • Telefon
 • Hemförsäkring
 • Öppen hälso- och sjukvård
 • Tandvård
 • Hushållsel
 • Förbrukningsvaror
 • Resor
 • Möbler och husgeråd
 • Läkemedel

Om du har kostnader för något av ovanstående, eller för god man/förvaltare, på mer än 200 kronor per månad under minst sex månader per år kan du ansöka om utökat minimibelopp. En ansökningsblankett för utökat minimibelopp kan du få från din avgiftshandläggare.

Fakturor och betalning

Du betalar alla avgifter i efterskott. Den faktura som du får i början av månaden gäller alltså den hjälp du fick den gångna månaden. Förutom med bankgiro, går det bra att betala med autogiro eller e-faktura. En autogiroblankett kan du få från din avgiftshandläggar eller kommunens kundtjänst, telefon 0435-280 00.

Du anmäler dig till e-faktura direkt i din internetbank.

Om du har frågor kring avgifter och inkomstförfrågan eller om du upptäcker felaktigheter på din faktura, ska du ta kontakt med avgiftshandläggaren.

Bostadstillägg

Vi rekommenderar alla att ansöka om bostadstillägg. Om du är pensionär ansöker du om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten. Annars ansöker du hos Försäkringskassan. Du kan ansöka om bostadstillägg även om du äger den bostad som du bor i.

Ansökan om bostadstillägg på Pensionsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om bostadstillägg på Försäkringskassan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Taxa för insatser inom äldre- och funktionshinderomsorgen 2022

Avgifter i ordinärt boende

Insats

Avgift

Ingår i maxtaxa

Trygghetslarm

261 kronor/månad

Ja

Hemtjänst

303 kronor/timme

Ja

Matdistribution (beställning + leverans)

676 kronor/månad

Ja

Matdistribution (kost)

52 kronor/portion

Nej

Kost dagverksamhet

64 kronor/portion

Nej

Fika dagverksamhet

104 kronor/månad

Nej

Avgifter på kortvården

Insats

Avgift

Ingår i maxtaxa

Omvårdnad

72 kronor/dygn

Ja

Kost

110 kronor/dygn

Nej

Avgifter i vård- och omsorgsboende

Insats

Avgift

Ingår i maxtaxa

Service och omvårdnad

2170 kronor/månad

Ja

Kost

3302 kronor/månad

Nej

Avgifter hemsjukvård, inklusive rehab

Insats

Avgift

Ingår i maxtaxa

Hemsjukvård

313 kronor/månad

Ja

Näringsdryck

9 kronor per förpackning

Nej

Sondmat

3302 kronor/månad

Nej

Rehabbesök

313 kronor/månad (om du inte redan debiteras månadsavgift)

Ja

Hämtning/rengöring av hjälpmedel

272 kronor per tillfälle

Nej

Höftpaket

300 kronor (engångskostnad)

Nej

Restvärde hjälpmedel vid oaktsamt handhavande debiteras enligt Medelpunktens beräkningar

Avgifter inom LSS

Insats

Avgift

Ingår i maxtaxa

Kost korttidstillsyn/-vistelse enligt LSS

79 kronor/heldag
40 kronor/halvdag
21 kronor/dag för endast frukost

Nej

Kost i bostad med särskild service

2400 kronor/månad för helkost
1800 kronor/månad för delkost

Nej

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 september 2022