Gå till innehåll

Hjälp i hemmet

Kommunen erbjuder många olika former av stöd som ska göra det möjligt för dig att bo kvar i din egen bostad så länge som möjligt. 

Vi tycker att det är en prioriterad fråga och därför riktar vi en stor del av våra insatser på att underlätta detta. Det kan innebära att du får hjälp av hemtjänsten i olika stor omfattning, till exempel med personlig omvårdnad eller hushållssysslor.

Den som behöver kan få trygghetslarm för att kalla på hjälp dygnet runt. Ibland kan växelboende eller korttidsboende vara en förutsättning för att kunna bo kvar hemma. Det finns även dagverksamheter som äldre kan få möjlighet att delta i.

Ansökan om insatser för hjälp i hemmet

Ansökan sker till Klippans kommuns enhet för biståndshandläggning. Du kan kontakta Klippans kommuns kundtjänst på telefon 0435-280 00 eller använda vår e-tjänst Insats enligt socialtjänstlagen (SoL) - ansökan.

Du avgör själv vad du vill ansöka om. Det är sedan det individuella behovet som styr och som utreds av biståndshandläggare. Det är bara du själv som kan söka om bistånd till dig själv. Om till exempel en närstående ringer in och vill ansöka om vårdboende till dig betraktas det som en anmälan. Då måste en biståndshandläggare kontakta dig för att höra om det verkligen är en ansökan.

Målet med bistånd enligt Socialtjänstlagen är att du ska kunna bo kvar i din hemmiljö och leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt. I praktiken innebär det att stödet utformas på ett sådant sätt att din egen förmåga att klara dig själv tas tillvara och stärks.

Handläggningstiden är olika beroende på vilken typ av insats du söker och hur mycket kompletterande information vi behöver för att fatta beslut..För att handläggaren ska kunna fatta ett så välgrundat beslut som möjligt kan hen komma att begära in olika handlingar så som läkarintyg, bedömning gällande den allmändagliga livsföringen (ADL-bedömning) med mera. En del av dessa intyg kan medföra en kostnad för personen som ansöker så som exempelvis ADL-bedömning.

När du fått ett beslut om stöd blir du kontaktad av oss. Tillsammans kommer vi överens om när stödet ska påbörjas.

Om du får din ansökan avslagen kan beslutet överklagas till Förvaltningsrätten i Malmö inom tre veckor. Överklagan lämnas skriftligt till din biståndshandläggare, som även kan ge dig mer information om tillvägagångssättet. Du kan få hjälp med att skriva överklagan.

Se även

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 september 2022