Gå till innehåll

Hemtjänst

Om du behöver stöd och hjälp för att klara dig själv i hemmet kan du få hemtjänst.

I Klippans kommun finns tre hemtjänstområden för den kommunala hemtjänsten; Hemtjänst City, Hemtjänst Öst och Hemtjänst Ljungbyhed. Klippans kommuns hemtjänst kännetecknas av ett gott bemötand där vi har dina behov i fokus. Vi har tätt samarbete med kommunens hemsjukvård och rehabiliteringsverksamhet. Genom ett teamarbete sätter vi brukaren i centrum och arbetar utifrån ett helhetsperspektiv. 

Om du behöver hemtjänst

Klippans kommuns biståndshandläggare kommer tillsammans med dig fram till vilket stöd du behöver och vad du själv kan klara. Stödet kan bestå av hjälp med till exempel städning, tvätt, inköp eller personlig omvårdnad, som till exempel dusch eller hjälp med vardagshygien och klädsel.

Ansök om hemtjänst

När du vill ansöka om hemtjänst kan du kontakta kommunens biståndshandläggare eller vår kundtjänst på telefon 0435-280 00. Du kan också använda e-tjänsten Insats enligt socialtjänstlagen (SoL) - ansökan.

Omvårdnadsinsatser

Detta kan du få hjälp med:

  • Stöd med den personliga hygienen
  • Stöd till aktiviteter av olika slag
  • Stöd vid måltider, till exempel uppvärmning och dukning
  • Tillsynsbesök under dygnet
  • Besöka en dagverksamhet
  • Matdistribution

Omvårdnad erbjuds just nu endast från den kommunala hemtjänsten.

Serviceinsatser

Detta kan du få hjälp med:

  • Tvättning
  • Inköp
  • Städning

Serviceinsatser erbjuds av privata utförare och den kommunala hemtjänsten. Du kan göra ett kundval och själv bestämma vem du vill ska utföra serviceinsatserna.

Läs mer om kundval inom hemtjänsten.

Se även

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 februari 2023