Gå till innehåll

Avlösning i hemmet

Du som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder kan ansöka om avlösning i hemmet.

Genom avlösning i hemmet kan du som anhörig få tid och utrymme för egna aktiviteter, återhämtning och andra relationer.

Avlösning i hemmet beviljas när omvårdnadsbehovet är av sådan omfattning att punktinsatser såsom tillsyn inte är tillräckliga. Beviljas avgiftsfritt maximalt 22 timmar per kalendermånad. Kan beviljas ytterligare timmar vid individuell bedömning vilket då är belagt med en avgift enligt gällande taxa. Insatsen är behovsbedömd och antalet timmar prövas av biståndshandläggare enligt en skälig levnadsnivå.

Ansökan sker via våra e-tjänster, muntligen eller skriftligen till Klippans kommuns Myndighetsavdelning.

Kontaktuppgifter

Adress: Klippans kommun, Socialförvaltningen / Myndigheten, 264 80 Klippan
Telefon: 0435-280 00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 september 2022