Gå till innehåll

Ansöka om hjälp

Klippans kommun arbetar för en god och säker omsorg byggd på livskvalitet

Du som behöver stöd och hjälp från kommunen kan ansöka om bistånd. Hjälpen man kan få kallas för insatser. Det finns många olika sorters insatser, till exempel hemvård, trygghetslarm eller boende på ett särskilt boende. Andra insatser kan vara försörjningsstöd (socialbidrag), personlig assistans, daglig verksamhet eller boendestöd. På den här sidan försöker vi överskådligt förklara hur det går till att ansöka om olika insatser och få ett biståndsbeslut.

Ansökan sker till Klippans kommun. En handläggare kommer utreda din ansökan. Du avgör själv vad du vill ansöka om. Det är sedan det individuella behovet som styr och som utreds av kommunens handläggare. Det är bara du själv som kan söka om bistånd till dig själv. Du kan ta stöd av en anhörig men du behöver själv godkänna ansökan. Om du har god man eller förvaltare kan de i vissa fall ansöka om insats för dig.

  • Du kan ringa via kommunens kundtjänst på telefonnummer 0435-280 00
  • Du kan skicka in din ansökan/anmälan med post till Socialförvaltningen,
    264 80 Klippan
  • Du kan lämna din ansökan/anmälan till kundtjänst på kommunhuset
  • Du kan ansöka via vår e-tjänst genom att klicka på länken nedan

Handläggningstiden är olika beroende på vilken typ av insats du söker och hur mycket kompletterande information handläggaren behöver för att fatta beslut.

För att handläggaren ska kunna fatta ett beslut kan hen komma att begära in olika handlinga. Handlingarna kan exempelvis vara läkarintyg eller bedömning gällande den allmändagliga livsföringen (ADL-bedömning). Det är alltid den som ansöker som har ansvar att lämna in de handlingar som handläggaren behöver för att kunna fatta beslut.

Du får alltid ett skriftligt beslut, oavsett om du blir beviljad sökt stöd eller inte.

Om din ansökan blir beviljad så kommer du bli kontaktad av kommunen för planering om när ditt stöd ska påbörjas.

I samband med att ditt stöd startar upp skrivs en genomförandeplan tillsammans med dig, utifrån det beslut du fått. I genomförandeplanen har du möjlighet att uttrycka hur stödet ska ges och hur du ska vara delaktig i stödet.

Vill du förändra ett befintligt biståndsbeslut och behöver fler insatser eller vill avsäga dig vissa insatser:

  • Skicka in din ansökan/anmälan/avsägelse beviljad hjälp med post till Socialförvaltningen, 264 80 Klippan
  • Lämna din ansökan/anmälan/avsägelse beviljad hjälp till kundtjänst på kommunhuset
  • Ansök via vår e-tjänst genom att klicka på någon av länkarna nedan

Om du får din ansökan avslagen kan beslutet överklagas till Förvaltningsrätten i Malmö. Du behöver överklaga beslutet inom tre veckor. Överklagan lämnas skriftligt till din handläggare. Om du inte själv klarar av att skriva ner din överklagan, kan din handläggare hjälpa dig.

Om handläggaren beslutar att ändra ditt beslut efter din överklagan, meddelas du om detta. I annat fall skickas din överklagan till Förvaltningsrätten. Kommunen kan inte påverka Förvaltningsrättens handläggningstider.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 juni 2023