Gå till innehåll

Barn som far illa - Orosanmälan

Om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa kan du lämna en orosanmälan till Klippans kommun.

Du kan lämna en orosanmälan på flera sätt:

 • Kontakta Klippans kommuns enhet för barn, unga och familj. Du når dem på telefon: 0435-280 00.
 • Genom vår e-tjänst Orosanmälan för barn.
 • Genom att skicka in en blankett till: Socialförvaltningen, Mottagning barn och Unga, 264 80 Klippan. Du kan också mejla blanketten till kommun@klippan.se
  Blanketten hittar du vid e-tjänsten Orosanmälan barn.
 • Om du vill faxa in en orosanmälan gör du det på faxnummer 0435-182 80

Du kan välja att vara anonym när du gör en orosanmälan. I e-tjänsten under "Kontaktuppgifter anmälaren" anger du i så fall inte ditt namn. Om du uppger ditt namn kan vi inte garantera din anonymitet.

 • Klippans kommun gör en förhandsbedömning i dialog med ungdomen/barnet och hens föräldrar.
 • Om utredare eller föräldrar känner en oro för barnet under förhandsbedömningen, inleds en utredning enligt Socialtjänstlagen.
 • En förhandsbedömning ska enligt lag göras inom tio arbetsdagar från det att anmälan inkommit.
 • Orosanmälningar är belagda med sekretess vilket innebär att du inte får veta hur det går i ärendet du anmält.

 • En utredning innebär fler samtal för familjen med en eller två utredare för att utforska om och vad barnet/familjen behöver för stöd. Utredaren gör tillsammans med barnet/familjen en plan för hur utredningen ska gå till.
 • Ibland behöver man prata med andra än familjen till exempel förskola/skola och BVC.
 • Det som kommer fram i samtalen skrivs ner i själva utredningen. När utredare har samlat all information görs en bedömning om det finns något stöd socialtjänsten kan hjälpa till med för att förbättra situationen för barnet/familjen.
 • En utredning får ta max fyra månader enligt socialtjänstlagen.

Om läget är akut

 • Kontakta polisen via 112.
 • Kontakta Klippans kommuns socialjour (utanför kontorstid) på telefonnummer 042-10 68 69.

Alla som arbetar med barn är skyldiga att rapportera om de misstänker att barn eller unga kan fara illa.

För skol-, förskole-, fritids- och sjukvårdspersonal gäller detta oavsett om du arbetar i privat eller offentlig regi. Denna typ av anmälan kan inte vara anonym men du kan alltid ta hjälp av din chef för hjälp att göra en anmälan

Du kan lämna en orosanmälan på flera sätt:

 • Kontakta Klippans kommuns enhet för barn, unga och familj. Du når dem på telefon: 0435-280 00.
 • Genom vår e-tjänst Orosanmälan för barn.
 • Genom att skicka in en blankett till: Socialförvaltningen, Mottagning barn och Unga, 264 80 Klippan. Du kan också mejla blanketten till kommun@klippan.se
  Blanketten hittar du vid e-tjänsten Orosanmälan barn.
 • Om du vill faxa in en orosanmälan gör du det på faxnummer 0435-182 80

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 september 2022