Gå till innehåll

Barn som far illa - Orosanmälan

Om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa kan du lämna en orosanmälan till Klippans kommun.

Du kan lämna en orosanmälan på flera sätt

 • För att göra en orosanmälan till Klippans kommun kan du kontakta mottagningen för barn, unga och familj. Du når dem på telefon: 0435-286 99, måndag-fredag klockan 08:00-17:00 med lunchstängt mellan 12.00-13.00.
 • Du kan skicka in en skriftlig orosanmälan dygnet runt genom vår e-tjänst Orosanmälan för barn.
 • För andra frågor ska du kontakta enheten för barn, unga och familj genom kommunens kundtjänst på telefon 0435-280 00, måndag-torsdag klockan 08:00-17:00 och fredagar klockan 08:00-15:00.

Om du är osäker på om din oro är skäl att anmäla till socialförvaltningen kan du ringa till oss för att rådfråga. Kontakta Klippans kommuns mottagning för barn, unga och familj på telefonnummer: 0435-286 99.

I din kontakt med oss är det viktigt att du är tydlig med om du frågar om råd eller om du vill göra en orosanmälan.

Orosanmälningar som kommer in via e-tjänsten under perioden fredag klockan 17:00 till söndag klockan 24:00 eller efter klockan 17:00 dag innan röd dag hanteras under nästkommande helgfria vardag. Om du upplever att ärendet är akut och inte kan vänta till nästkommande helgfri vardag kan du ringa socialjouren på telefonnummer 042-10 68 69.

Om du gör en orosanmälan som privatperson kan du välja att vara anonym.

Då är det viktigt att du inte uppger/lämnar ditt namn eller andra uppgifter som kan kopplas till dig, exempelvis mejladress eller telefonnummer.

 • Klippans kommun gör en förhandsbedömning i dialog med ungdomen/barnet och hens föräldrar.
 • Om utredare eller föräldrar känner en oro för barnet under förhandsbedömningen, inleds en utredning enligt Socialtjänstlagen.
 • En förhandsbedömning ska enligt lag göras inom tio arbetsdagar från det att anmälan inkommit.
 • Orosanmälningar är belagda med sekretess vilket innebär att du inte får veta hur det går i ärendet du anmält.

Skyddsbedömning: När en anmälan som rör barn har kommit in till socialtjänsten görs en akut bedömning om barnet är i behov av omedelbart skydd, en så kallad skyddsbedömning. Skyddsbedömningen utgår ifrån anmälans innehåll och kan ibland kräva att personal behöver träffa barnet/familjen samma dag.

Förhandsbedömning: Därefter görs en förhandsbedömning där det bedöms om utredning ska inledas eller inte. I förhandsbedömningen får socialtjänsten bara prata med anmälaren, vårdnadshavare och barnet/ungdomen för att få mer information. En anmälan om att ett barn misstänks fara illa leder inte alltid till att socialtjänsten inleder en utredning.

Förhandsbedömningen ska göras snabbt och får ta högst 14 dagar från att anmälan inkommit. Under förhandsbedömningen får socialtjänsten bara inhämta uppgifter från barnet, dess vårdnadshavare samt den som gjort anmälan.

 • En utredning innebär fler samtal för familjen med en eller två utredare för att utforska om och vad barnet/familjen behöver för stöd. Utredaren gör tillsammans med barnet/familjen en plan för hur utredningen ska gå till.
 • Ibland behöver man prata med andra än familjen till exempel förskola/skola och BVC.
 • Det som kommer fram i samtalen skrivs ner i själva utredningen. När utredare har samlat all information görs en bedömning om det finns något stöd socialtjänsten kan hjälpa till med för att förbättra situationen för barnet/familjen.
 • En utredning får ta max fyra månader enligt socialtjänstlagen.

Alla som arbetar med barn är skyldiga att rapportera om de misstänker att barn eller unga kan fara illa.

För skol-, förskole-, fritids- och sjukvårdspersonal gäller detta oavsett om du arbetar i privat eller offentlig regi. Denna typ av anmälan kan inte vara anonym men du kan alltid ta hjälp av din chef för hjälp att göra en anmälan

Du kan lämna en orosanmälan på flera sätt:

 • Kontakta Klippans kommuns mottagning för barn, unga och familj. Du når dem på telefon: 0435-286 99.
 • Genom vår e-tjänst Orosanmälan för barn.
 • Om du vill faxa in en orosanmälan gör du det på faxnummer 0435-182 80.

Om läget är akut

 • Kontakta polisen via 112.
 • Kontakta Klippans kommuns socialjour (utanför kontorstid) på telefonnummer 042-10 68 69.

Se även

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 april 2024