Gå till innehåll

Familjerätt

Under barnens uppväxt kan föräldrar ha olika uppfattningar om barnen och om sitt föräldraskap. I samband med eller efter en separation är man dessutom inte alltid överens om vårdnadsfrågor. Då kan man behöva professionell hjälp för att komma vidare. Familjerätten bistår med stöd och rådgivning i frågor som rör föräldraskap, skilsmässa, vårdnad, boende, umgänge och adoption.

Klippans kommun har avtal med familjerättsenheten i Helsingborg, som hanterar alla familjerättsliga frågor åt Klippans medborgare.

  • Rådgivning: Familjerättssekreterarna kan hjälpa föräldrar som efter separation/skilsmässa har svårt att enas i frågor som rör barnen. Här kan du få rådgivning per telefon och/eller beställa tid för samarbetssamtal.
  • Sammarbetssamtal: Samarbetssamtal är ett bra sätt att lösa konflikter kring barn och föräldraskap. I familjerättens arbete med vårdnad, boende och umgänge är barnet i centrum. Utgångspunkten för vårt arbete är att barnet behöver båda sina föräldrar även om dessa lever åtskilda. Målet för oss är att Ni som föräldrar, med vår hjälp, ska kunna enas om bra lösningar för era barn.
  • Avtal: Samarbetssamtalen kan, om föräldrarna vill, leda till att avtal skrivs om vårdnad, boende och umgänge.
  • Samarbetssamtal kan ske efter ansökan från föräldrarna eller på uppdrag av domstol. Man kan alltså själv kontakta familjerätten innan den juridiska processen påbörjats.

Kommuninvånarna i Klippans kommun har möjlighet att få råd och stöd av familjerättshandläggare i Helsingborgs kommun via telefonnummer
042-10 36 00.

Telefonrådgivningen är öppen helgfria måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar klockan 10:00-12:00, samt helgfria onsdagar klockan 15:00-17:00.

Det går också bra att maila familjeratt.sof@helsingborg.se

Du kan även få rådgivning för faderskap/föräldraskap, rådgivningen är öppen helgfria tisdagar 12:30-13:30 samt torsdagar 08:30-09:30.

Rådgivningen är kostnadsfri.

SES, Samarbete efter skilsmässa, är ett digitalt, interaktivt verktyg som ska hjälpa föräldrar och barn att hantera den livskris som skilsmässa eller separation ofta innebär. Du kan använda SES både inför, under och efter en separation. För de yngsta barnen, 3-5 år finns SES Mini och för barn 6-17 år finns SES Nxt. Verktygen hjälper barn och unga att sätta ord på sina känslor och upplevelser.

Rådgivningen är kostnadsfri.

Det går också bra att mejla familjeratt.sof@helsingborg.se.

Mer information hittar du på länken nedan.

  • På Familjepunkten i Helsingborg kan du få rådgivning, information om samarbetssamtal och råd om stöd till barn
  • Familjepunkten drivs i samverkan mellan Helsingborg, Klippan, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga kommuner. Vi riktar oss till föräldrar som inte bor tillsammans och där barnen är folkbokförda i någon av kommunerna
  • Här finns en umgängescentral där barn och föräldrar kan få hjälp med umgänget med den förälder som barnet inte bor tillsammans med. Stöd i umgänget kan beslutas av domstol men kan också erbjudas i samband med samarbetssamtal

Se även

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 november 2023