Gå till innehåll

Föräldraskap & kurser

Du är den viktigaste personen i ditt barns liv! Klippans kommun erbjuder kurser och gruppverksamhet för att få stöttning i föräldraskapet. Alla utbildningar är gratis.

Läs mer om utbudet och anmäl dig via länkarna under Föräldrarutbildningar. Anmälan är obligatorisk för dig som vill delta.

På flera av våra utbildningar erbjuder vi barnpassning. Klicka in på respektive utbildning för att se om det är aktuellt på den du vill gå.

Har du frågor om utbildningarna? Välkommen att kontakta Mobila teamet på mobila-teamet@klippan.se.

Anmälan och kurser

Basutbud är något som finns i Klippans kommun, vilket innebär att varje termin finns det alltid någon form av föräldrautbildning som är aktuell. Till basutbudet erbjuder Klippans kommun även barnpassning under tiden ni föräldrar går utbildning. Detta erbjudandet gäller vid de utbildningar som hålls på plats.

Trygghetscirkeln för dig med barn 0-7 år

Trygghetscirkeln bygger på anknytningsteori och syftar till att stärka din förmåga att läsa, tolka och möta ditt barns grundläggande behov och på så sätt skapa trygghet hos ditt barn.

ABC

ABC är en generell föräldrarutbildning som passar alla.

Aktivt ledarskap för bonusfamiljer för dig med barn 0-18 år

Aktivt ledarskap för bonusfamiljer är en utbildning för dig som lever i en bonusfamilj eller som är på väg in i en.

Aktivt Föräldraskap® för småbarn 1-4 år

Aktivt Föräldraskap® är en föräldrautbildning med utgångspunkten i ”Trygga barn börjar med trygga vuxna”.

Föräldrautbildningar övriga - intresseanmälan

Du kan lämna en intresseanmälan till några av våra övriga föräldrautbildningar så återkommer vi till dig när den utbildningen är aktuell.

FöS - Föräldraskap i Sverige

Syftet med programmet är att föräldrarna ska få mer information om områden som är viktiga för familjelivet i Sverige. Innehållet är baserat på FN:s barnkonvention, intervjuer av målgruppens behov, forskning och lagstiftning.

Komet för dig med barn 3-11 år

Komet är en förkortning för KOmmunikationsMETod och är en utbildning med fokus på kommunikation. Du som förälder får tillgång till verktyg för att kommunicera bättre med ditt barn, vilket i sin tur leder till mindre bråk och konflikter i hemmet och därmed en bättre relation med ditt barn.

Aktivt Föräldraskap® för dig med barn 5-12 år

Aktivt Föräldraskap® är ett samspelsprogram med målet att öka medvetenhet och skapa förståelse för sitt eget och barnets beteende.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 oktober 2023