Gå till innehåll

Aktivt Föräldraskap®

Aktivt Föräldraskap® är en föräldrautbildning med utgångspunkten i ”Trygga barn börjar med trygga vuxna”. Ett samspelsprogram med målet att öka medvetenhet och skapa förståelse för sitt eget och barnets beteende. 

Logotyp Aktivt föräldraskap

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 september 2023