Gå till innehåll

Aktivt föräldraskap 5-12 år

Aktivt Föräldraskap® är en föräldrautbildning med utgångspunkten i ”Trygga barn börjar med trygga vuxna”. 

Aktivt Föräldraskap® är ett samspelsprogram med målet att öka medvetenhet och skapa förståelse för sitt eget och barnets beteende.

Efter avslutat program har du med dig modeller och färdigheter för att få en smidigare vardag men också som hjälp och stöd i ditt föräldraskap.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 januari 2024