Gå till innehåll

FöS - Föräldraskap i Sverige

Att vara förälder i ett annat land än det man vuxit upp i kan leda till frågor om samhället och familjelivet.

FöS - Föräldraskap i Sverige är ett samhällsorienterande grupprogram som består av fem gruppträffar. Syftet med programmet är att föräldrarna ska få mer information om områden som är viktiga för familjelivet i Sverige. Innehållet är baserat på FN:s barnkonvention, intervjuer av målgruppens behov, forskning och lagstiftning.

Ämnen som tas upp under FöS

  • Hur är det att vara familj i ett nytt land?
  • Föräldrars rättigheter och skyldigheter
  • Jämställdhet
  • Hur fungerar till exempel förskola, skola och vård

FöS ägs av PLUS-enheten i Stockholm och Länsstyrelsen i Stockholm, samt förvaltas nationellt av Bris.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 januari 2024