Gå till innehåll

Kontaktperson, kontaktfamilj, familjehem & jourhem

Det finns många sätt för oss människor att visa medkänsla och att försöka göra en insats för barn och ungdomar som far illa. Har du och din familj möjlighet att göra en insats för något av dessa barn och ungdomar?

Familjehem

Många barn och ungdomar kan av olika skäl inte bo kvar hos sina föräldrar utan behöver bo i en annan familj för en kortare eller längre period. Läs mer om vad det innebär att vara familjehem.

Kontaktfamilj

Andra barn och ungdomar kan bo hemma men behöva hjälp och stöd genom att regelbundet ha kontakt eller vistas i en annan familj. vid något eller några tillfällen i månaden.

Kontaktperson

För ett barn eller en ungdom är kontaktpersonen en vuxen förebild och ett personligt stöd. Vad ni gör när ni träffas bestäms efter barnets eller ungdomens behov. Ni kan till exempel gör fritidsaktiviteter tillsammans, träffas och fika, ta en promenad eller pratas vid en stund på telefon.

Jourhem

Som kontrakterat jourhem ska du ha möjlighet att med kort varsel ta emot ett barn som akut behöver lämna sitt hem. Barn stannar generellt enbart en kortare tid i ett jourhem, exempelvis en natt. Som kontrakterat jourhem ska du kontinuerligt vara tillgänglig att ta emot ett barn.

Det finns alltid ett behov av familjehem, jourhem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Vill du/ni göra en insats för ett barn eller ungdom som behöver extra stöd? Kontakta oss per telefon 0435-280 00 eller anmäl ditt intresse via vår e-tjänst Anmälan om intresse för uppdrag som kontaktperson,kontaktfamilj, familjehem och jourhem.

Se även

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 september 2022