Gå till innehåll

Kontaktperson, kontaktfamilj, familjehem & jourhem

Det finns många sätt för oss människor att visa medkänsla och att försöka göra en insats för barn och ungdomar som är i behov av extra stöd. Har du och din familj möjlighet att göra en insats för något av dessa barn och ungdomar?

Många barn och ungdomar kan av olika skäl inte bo kvar hos sina föräldrar utan behöver bo i en annan familj för en kortare eller längre period.

Vissa barn och ungdomar kan bo hemma men behöver hjälp och stöd genom att regelbundet ha kontakt eller vistas i en annan familj vid något eller några tillfällen i månaden.

För ett barn eller en ungdom är kontaktpersonen en vuxen förebild och ett personligt stöd. Vad ni gör när ni träffas bestäms efter barnets eller ungdomens behov. Ni kan till exempel gör fritidsaktiviteter tillsammans, träffas och fika, ta en promenad eller pratas vid en stund på telefon. Kontaktperson kan beviljas både utifrån Socialtjänstlagen och LSS.

Som kontrakterat jourhem ska du ha möjlighet att med kort varsel ta emot ett barn som akut behöver lämna sitt hem. Barn stannar generellt enbart en kortare tid i ett jourhem, exempelvis en natt. Som kontrakterat jourhem ska du kontinuerligt vara tillgänglig att ta emot ett barn.

Kontakta familjehemssekreterare

Det finns alltid ett behov av familjehem, jourhem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Vill du/ni göra en insats för ett barn eller ungdom som behöver extra stöd? Eller vill du veta mer?

Välkommen att ansöka genom kommunens e-tjänst eller kontakta Klippans kommuns familjehemssekreterare

Eleonor Book
E-post: eleonor.book@klippan.se
Telefon: 0435-286 68

Annette Nilsson
E-post: annette.nilsson@klippan.se
Telefon: 0435-280 53

Informationsträffar

Klippans kommun är en del av ett samarbete kring familjehem inom Familjen Helsingborg. De erbjuder bland annat digitala informationsträffar om hur det är att vara familjehem.

Läs mer på deras hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 mars 2023