Gå till innehåll

Att vara kontaktfamilj

En kontaktfamilj fungerar som ett extra stöd och trygghet för barnet och dess familj. Som kontaktfamilj tar du emot ett barn i ditt hem en eller ett par helger varje månad.

Barn och ungdomar kan av olika skäl behöva miljöombyte och att tidvis vara utanför det egna hemmet. En kontaktfamilj har regelbunden kontakt med ett barn och tar emot barnet i sitt hem, till exempel en till två helger i månaden. Det är främst barn i 3-12 års ålder som kan beviljas kontaktfamilj.

Kontaktfamiljer har tystnadsplikt, vilket innebär att den som har/har varit kontaktfamilj, inte får berätta om den familj som den är eller har varit stöd för.

För att få en kontaktfamilj görs en utredning enligt socialtjänstlagen för att se om barnet/ungdomen har behov av det.

Att vara kontaktfamilj kräver engagemang, tid och intresse att engagera sig i andra människor, men det ger också mycket glädje. En kontaktfamilj kan se ut på flera olika sätt. Det viktiga är att familjen och barnet matchar varandra och kan trivas med varandra.

Innan en kontaktfamilj bedöms lämplig görs en utredning med bedömning där bland annat polis- och socialregister inhämtas.

Socialnämnden i Klippans kommun följer upp hur insatsen fungerar med regelbunden kontakt och stöd.

Ersättning till kontaktfamilj utgår med arvode och omkostnadsersättning enligt Sveriges kommuner och regioners rekommendationer.

Välkommen att kontakta Klippans kommuns kundtjänst på telefon 0435-280 00 eller ansök via vår e-tjänst.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 januari 2024