Gå till innehåll

Att vara kontaktperson

Att vara kontaktperson innebär att man regelbundet träffar ett barn eller en ungdom. Det brukar handla om några timmar en eller flera gånger per vecka.

För ett barn eller en ungdom är kontaktpersonen en vuxen förebild och ett personligt stöd. Vad ni gör när ni träffas bestäms efter barnets eller ungdomens behov. Ni kan till exempel gör fritidsaktiviteter tillsammans, träffas och fika, ta en promenad eller pratas vid en stund på telefon.

Att få kontaktperson

För att få en kontaktfamilj görs en utredning enligt socialtjänstlagen för att se om barnet/ungdomen har behov av det. Kontaktperson är en frivillig insats.

Att bli kontaktperson

Innan en person bedöms lämplig för att vara kontaktperson görs en utredning med bedömning där bland annat polis- och socialregister inhämtas.

Kontaktpersoner har tystnadsplikt, vilket innebär att den som är/har varit kontaktperson, inte får berätta om den person som den är eller har varit stöd för.

Socialnämnden i Klippans kommun följer upp hur insatsen fungerar med regelbunden kontakt och stöd.

Ersättning till kontaktpersoner utgår med arvode och omkostnadsersättning enligt Sveriges kommuner och regioners rekommendationer.

Vill du bli kontaktperson?

Kontakta Klippans kommuns kundtjänst på telefon 0435-280 00 eller använd vår e-tjänst Anmälan om intresse för uppdrag som kontaktperson,kontaktfamilj, familjehem och jourhem.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 oktober 2022