Gå till innehåll

Att vara kontaktperson

Uppdraget som kontaktperson innebär att man regelbundet träffar ett barn eller en ungdom. Det brukar handla om några timmar en eller flera gånger per vecka.

För ett barn eller en ungdom är kontaktpersonen en vuxen förebild och ett personligt stöd. Vad ni gör när ni träffas bestäms efter barnets eller ungdomens behov. Ni kan till exempel gör fritidsaktiviteter tillsammans, träffas och fika, ta en promenad eller pratas vid en stund på telefon.

Kontaktpersoner har tystnadsplikt, vilket innebär att den som är/har varit kontaktperson, inte får berätta om den person som den är eller har varit stöd för.

För att få en kontaktfamilj görs en utredning enligt socialtjänstlagen för att se om barnet/ungdomen har behov av det. Kontaktperson är en frivillig insats.

Innan en person bedöms lämplig för att vara kontaktperson görs en utredning med bedömning där bland annat polis- och socialregister inhämtas.

Socialnämnden i Klippans kommun följer upp hur insatsen fungerar med regelbunden kontakt och stöd.

Ersättning till kontaktpersoner utgår med arvode och omkostnadsersättning enligt Sveriges kommuner och regioners rekommendationer.

Välkommen att kontakta Klippans kommuns kundtjänst på telefon 0435-280 00 eller ansök via vår e-tjänst.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 januari 2024