Gå till innehåll

Att vara stödfamilj och kontaktperson enligt LSS

Som stödfamilj eller kontaktperson enligt LSS tar ni emot ett barn eller en ungdom som har speciella behov, det vill säga någon form av funktionsnedsättning. Hur ofta barnet eller ungdomen behöver komma beror på föräldrarnas behov av avlösning.

Det behövs ingen utbildning för att bli kontaktperson eller stödfamilj enligt LSS. För eventuella stödfamiljer är det viktigt att hela familjen är överens om beslutet eftersom det berör alla familjemedlemmar. För att bli kontaktperson och stödfamilj krävs att du har tid och intresse att engagera dig i andra människor och att du och din familj är trygga och stabila personer. Som stödfamilj fungerar ni som ett extra stöd, trygghet och stimulans för barnet/ ungdomen och dess familj.

Vill du bli kontaktperson?

Kontakta Klippans kommuns kundtjänst på telefon 0435-280 00.

Du kan även kontakta oss via vår e-tjänst.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 mars 2023