Gå till innehåll

Att vara stödfamilj och kontaktperson enligt LSS

Som stödfamilj enligt LSS tar ni emot ett barn eller en ungdom med speciella behov, det vill säga någon form av funktionsnedsättning. Hur ofta personen behöver komma beror på föräldrarnas behov av avlösning.

Insatsen kontaktperson enligt LSS syftar till att bryta social isolering och öka möjligheterna till fritidsaktiviteter utifrån personens behov och förmåga. Kontaktperson enligt LSS kan beviljas åt barn, ungdomar och vuxna personer med funktionsnedsättning.

Det behövs ingen utbildning för att bli kontaktperson eller stödfamilj enligt LSS. För eventuella stödfamiljer är det viktigt att hela familjen är överens om beslutet eftersom det berör alla familjemedlemmar. För att bli kontaktperson och stödfamilj krävs att du har tid och intresse att engagera dig i andra människor och att du och din familj är trygga och stabila personer. Som stödfamilj fungerar ni som ett extra stöd, trygghet och stimulans för barnet/ ungdomen och dess familj.

Även vuxna individer kan beviljas kontaktperson eller stödfamilj enligt LSS.

Kontakta kommunens kundtjänst via 0435-28 000 eller ring direkt till handläggare

Pernille Ekberg (LSS)
E-post: pernille.ekberg@klippan.se
Telefon: 0435-288 45

Du kan även kontakta oss via vår e-tjänst.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 juni 2023