Gå till innehåll

Familjehem

Barn som behöver familjehem är alla olika, men gemensamt för dem är att de saknar tillräckligt med stöd och omsorg.

Familjehemmet ska vara en utvecklande och stabil miljö för barnet. Ett varmt och gott förhållande mellan barn och familjehem är viktigt för att ge barnet en trygg och harmonisk utveckling. Den känslomässiga kontakten är mycket betydelsefull.

Som familjehem är viktigt att det finns en personlig trygghet, mognad samt en stabil familjesituation. Familjen måste ha tid, ork och utrymme för ytterligare en familjemedlem. En placering kan vara under kortare eller längre tid, ibland resten av barnets uppväxt.

Det är viktigt att man som familjehem är positiv till barnets biologiska nätverk, samt medverkar till att kontakten mellan barn och föräldrar och andra närstående blir bra för barnet.

Innan ett barn kan placeras, görs en omfattande utredning och bedömning av familjehemmet.

Det är värdefullt om ni har erfarenheter av barn och kunskap om barns utveckling till exempel genom egna barn eller arbete med andras barn. Detta ökar familjens möjligheter att ge barn en god omvårdnad, tillgodose dessa barns utvecklingsbehov och hantera eventuella störningar och förseningar i deras utveckling.

Information för om att vara ett familjehem

Som familjehemsföräldrar ingår man i ett "team" kring ett placerat barn och har ofta många samarbetspartners; barnets föräldrar och släktingar, handläggare på socialtjänsten, lärare och annan personal inom skola och barnomsorg samt ibland personal inom barnpsykiatrin.

En mycket viktig uppgift för ett familjehem är att stödja barnets relationer till sin biologiska familj. För barnet är det oerhört viktigt att kontakten med den biologiska familjen kan upprätthållas, genom besök och på annat sätt.

Som familjehem anlitas ni på uppdrag av Klippans kommun. En handläggare är ansvarig för placeringen i familjehemmet och har till uppgift att se till att familjehemmet får det stöd och handledning och fortbildning som krävs.

Som familjehem får du ekonomisk ersättning. Den består av en omkostnadsdel (utgifter för barnet såsom mat, boende, kläder, fickpengar, fritidsaktiviteter) och en arvodesdel. Klippans kommun följer Svenska kommunförbundets rekommendationer gällande dessa ersättningar. Ersättningen bestäms utifrån ålder och behov.

Om du/ni är intresserade av att vara familjehem för ett barn anmäler ni ert intresse via vår e-tjänst.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 november 2022