Gå till innehåll

Stödfamilj och kontaktperson enligt LSS

Som stödfamilj enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) tar ni emot ett barn eller ungdom som har speciella behov, det vill säga någon form av funktionsnedsättning. 

Hur ofta barnet eller ungdomen behöver komma beror på föräldrarnas behov av avlösning.

Det behövs ingen utbildning för att bli stödfamilj men det är viktigt att hela familjen är överens om beslutet eftersom det berör alla familjemedlemmar. För att bli stödfamilj krävs att du har tid och intresse att engagera dig i andra människor och att du och din familj är trygga och stabila personer. Som stödfamilj fungerar ni som ett extra stöd, trygghet och stimulans för barnet/ ungdomen och dess familj.

Vill du bli stödfamilj enligt LSS?

Kontakta Klippans kommuns kundtjänst på telefon 0435-280 00 eller använd vår e-tjänst Anmälan om intresse för uppdrag som kontaktperson,kontaktfamilj, familjehem och jourhem.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 oktober 2022