Gå till innehåll

Om du känner oro för någon annan

Om du får kännedom om eller har misstanke eller oro för att någon far illa kan du kontakta Klippans kommun.

Om du är osäker på om din oro är skäl att anmäla till socialförvaltningen kan du ringa till oss för att rådfråga. Kontakta Klippans kommuns enhet för barn, unga och familj på telefonnummer: 0435-280 00.

I din kontakt med oss är det viktigt att du är tydlig med om du frågar om råd eller om du vill göra en orosanmälan.

Vad händer med din orosanmälan?

  • Klippans kommun gör en förhandsbedömning i dialog med ungdomen/barnet och hens föräldrar.
  • Om utredare eller föräldrar känner en oro för barnet under förhandsbedömningen, inleds en utredning enligt Socialtjänstlagen.
  • En förhandsbedömning ska enligt lag göras inom tio arbetsdagar från det att anmälan inkommit.
  • Orosanmälningar är belagda med sekretess vilket innebär att du inte får veta hur det går i ärendet du anmält.

Hur går en utredning till?

  • En utredning innebär fler samtal för familjen med en eller två utredare för att utforska om och vad barnet/familjen behöver för stöd. Utredaren gör tillsammans med barnet/familjen en plan för hur utredningen ska gå till.
  • Ibland behöver man prata med andra än familjen till exempel förskola/skola och BVC.
  • Det som kommer fram i samtalen skrivs ner i själva utredningen. När utredare har samlat all information görs en bedömning om det finns något stöd socialtjänsten kan hjälpa till med för att förbättra situationen för barnet/familjen.
  • En utredning får ta max fyra månader enligt socialtjänstlagen.

Se även

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 september 2022