Gå till innehåll

Familjeteamet

Klippans kommuns familjeteam arbetar med familjer som är i behov av stöd. Det kan till exempel handla om konflikter i hemmet, missbruk, dåligt mående eller våld och övergrepp.

Familjeteamet arbetar med stödinsatser enskilt för barn, unga och föräldrar, men också med familjebehandling. Familjeteamet arbetar också med gruppverksamheter för barn och även för föräldrar. Där får man träffa andra människor med liknande erfarenheter, och få stöd och vägledning av familjebehandlare.

För att få kontakt med Familjeteamet ringer du kommunens kundtjänst på telefon 0435-280 00 så kopplar de dig rätt.

Ibland kan det räcka med ett fåtal samtal hos Familjeteamet. Upp till fem samtal kan erbjudas, utan att man gör någon utredning. Dessa samtal kallas ”servicesamtal”, och kan ges till föräldrar och till ungdomar från att de fyllt 15 år. Andra gånger behövs en längre kontakt, och då utreds behovet av insats.

Familjebehandlarna på Familjeteamet har tystnadsplikt.

Familjeteamet arbetar med bland annat:

  • Servicesamtal
  • Personligt stöd till barn och ungdomar
  • Föräldrastöd
  • Familjebehandling
  • RePULSE (träningsmetod för den som har svårigheter att kontrollera sina impulser)
  • Samverkan med andra verksamheter med fokus på barns behov, som till exempel förskola, skola och Barn- och ungdomspsykiatrin
  • Medling vid brott

Gruppverksamheter:

  • CAP-grupper (Children are people)
  • Stödgrupp för barn till förälder i svår konflikt
  • Active Parenting

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 september 2022