Gå till innehåll

Funktionsnedsättning

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ger personer med funktionsnedsättning möjlighet att leva som alla andra. För att du ska ha rätt till stöd enligt LSS ska du ingå i någon av de tre personkretsar som finns i lagen.

För att en person ska ha rätt till stöd enligt LSS ska hen ingå i någon av dessa grupper/personkretsar:

  • Personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Personer med andra bestående fysiska eller psykiska funktionshinder som inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Ansökan

Du måste själv ansöka om stöd och service enligt LSS. Om du är under 15 år eller saknar förmåga att ansöka om stöd på egen hand kan du ta hjälp av vårdnadshavare, god man, förmyndare eller förvaltare för att göra en ansökan.

Du kan ansöka om insatserna genom att fylla i blanketten LSS - Ansökan om insatser. Blanketten skickas till Klippans kommun, Socialförvaltningen, 264 80 Klippan. Du kan också ringa till kommunen, 0435-280 00, och be om att få prata med en LSS-handläggare

LSS-insatser är generellt kostnadsfria men med några undantag.
Om du har korttidstillsyn eller bor på korttidsboende betalar du för måltider.

Hyresgäster i bostad med särskild service enligt LSS tecknar ett andrahandskontrakt och betalar därmed sin egen hyra. Du som väljer att köpa din mat av kommunen betalar en kostavgift till ditt boende.

Läs mer om avgifter för stöd och service enligt LSS här.

Om du har beviljats stöd och service enligt LSS har du rätt att begära en individuell plan. Planens syfte är att samordna alla beslutade och planerade insatser från en eller flera huvudmän. Du kan kontakta din LSS-handläggare som hjälper dig att göra en sådan plan. Denna plan ersätter inte eventuella andra handlingsplaner hos de olika huvudmännen.

  • Först bedömer en handläggare i Klippans kommun om du tillhör någon av grupperna/personkretsarna som har rätt till stöd enligt LSS.
  • Om du tillhör någon av personkretsarna utreder handläggaren din situation och dina behov.
  • Handläggaren beslutar om du har rätt till de insatser som du har ansökt om (en del personer kan ha rätt till flera insatser samtidigt).

Om du får din ansökan avslagen kan beslutet överklagas till Förvaltningsrätten i Malmö. Du behöver överklaga beslutet inom tre veckor. Överklagan lämnas skriftligt till din handläggare. Om du inte själv klarar av att skriva ner din överklagan, kan din handläggare hjälpa dig.

Om handläggaren beslutar att ändra ditt beslut efter din överklagan, meddelas du om detta. I annat fall skickas din överklagan till Förvaltningsrätten. Kommunen kan inte påverka Förvaltningsrättens handläggningstider.

Se även

Sidinformation

Senast uppdaterad:
25 augusti 2023