Gå till innehåll

Boendestöd

Boendestöd är till för personer som behöver stöd och hjälp i sin vardag, både i och utanför hemmet.

Hur boendestödet ser ut beror på personens specifika behov och kan variera i omfattning över tid. Boendestöd innebär att personen får praktiskt, socialt och pedagogiskt stöd. Boendestödjaren ska uppmuntra och engagera personen för att hen ska vilja vara delaktig, ta mer ansvar och bli mer självständig.

Ansöka om boendestöd

För ansöka om boendestöd kan du kontakta Klippans komnuns kundtjänst på telefon 0435-280 00. Du kan också använda vår e-tjänst Insats enligt socialtjänstlagen (SoL) - ansökan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 juli 2023