Gå till innehåll

Boendestöd

Boendestöd är till för personer som behöver stöd och hjälp i sin vardag, både i och utanför hemmet.

Boendestöd ges till enskilda personer med väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter inom viktiga livsområden till exempel ekonomi, dagliga rutiner i hemmet så som städ, hygien, mathållning, stöd i kontakt med interna och externa aktörer.

Svårigheterna ska ha funnits hos den enskilde under en längre tid och eller kan antas komma att bestå under en längre tid, för att insatsen ska vara aktuell.

Den enskilde måste dels ha viljan att ta emot stödet, dels behöver det finnas en förändringspotential hos den enskilde att med hjälp av insatsen klara det eller de livsområden som denne behöver hjälp med.

Målet med insatsen stöd i vardagslivet är att den enskilde ska känna trygghet i sitt boende, att den enskilde ska kunna känna en förbättrad livskvalitet samt så långt det är möjligt leva ett självständigt liv.

Ansöka om boendestöd

För ansöka om boendestöd kan du kontakta Klippans komnuns kundtjänst på telefon 0435-280 00. Du kan också använda vår e-tjänst Insats enligt socialtjänstlagen (SoL) - ansökan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 november 2023