Gå till innehåll

Hjälp och stöd i hemmet för dig med funktionsnedsättning

Kommunen erbjuder flera olika former av stöd som ska göra det möjligt för dig att vara självständig i din bostad. De insatser som kommunen kan ge anpassas efter dina individuella behov.

Hjälp i hemmet kan innebära att du får hjälp av hemvården med det du inte klarar själv, exempelvis med personlig omvårdnad eller hushållssysslor. Personal från hemvården kommer då hem till dig i din bostad.

Om du själv kan utföra personlig omvårdnad och hushållssysslor, men behöver stöd i planering och/eller motivering kan du ansöka om stöd i vardagslivet. Detta innebär att du får stöd från kommunens personal att strukturera och genomföra vardagssysslor.

Den som behöver kan få trygghetslarm för att kunna kalla på hjälp dygnet runt.

Ansökan om insatser för hjälp i hemmet

Ansökan sker till Klippans kommuns. En handläggare kommer utreda din ansökan. Du kan kontakta Klippans kommuns kundtjänst på telefon 0435-280 00 eller använda vår e-tjänst Insats enligt socialtjänstlagen (SoL) - ansökan.

Du avgör själv vad du vill ansöka om. Det är sedan det individuella behovet som styr och som utreds av kommunens handläggare. Det är bara du själv som kan söka om bistånd till dig själv. Du kan ta stöd av en anhörig men du behöver själv godkänna ansökan. Om du har god man eller förvaltare kan de i vissa fall ansöka om insats för dig.

Handläggningstiden är olika beroende på vilken typ av insats du söker och hur mycket kompletterande information handläggaren behöver för att fatta beslut.

För att handläggaren ska kunna fatta ett beslut kan hen komma att begära in olika handlinga. Handlingarna kan exempelvis vara läkarintyg eller bedömning gällande den allmändagliga livsföringen (ADL-bedömning). Det är alltid den som ansöker som har ansvar att lämna in de handlingar som handläggaren behöver för att kunna fatta beslut.

Du får alltid ett skriftligt beslut, oavsett om du blir beviljad sökt stöd eller inte.

Om din ansökan blir beviljad så kommer du bli kontaktad av kommunen för planering om när ditt stöd ska påbörjas.

I samband med att ditt stöd startar upp skrivs en genomförandeplan tillsammans med dig, utifrån det beslut du fått. I genomförandeplanen har du möjlighet att uttrycka hur stödet ska ges och hur du ska vara delaktig i stödet.

Om du får din ansökan avslagen kan beslutet överklagas till Förvaltningsrätten i Malmö. Du behöver överklaga beslutet inom tre veckor. Överklagan lämnas skriftligt till din handläggare. Om du inte själv klarar av att skriva ner din överklagan, kan din handläggare hjälpa dig.

Om handläggaren beslutar att ändra ditt beslut efter din överklagan, meddelas du om detta. I annat fall skickas din överklagan till Förvaltningsrätten. Kommunen kan inte påverka Förvaltningsrättens handläggningstider.

När du vistats på sjukhus kan du ha olika stödbehov. Dessa ges bland annat av kommunen i form av insatser i hemvården eller via kommunal primärvård.

Hur akutaliseras mitt stödbehov

 • när du vistas på sjukhus behöver du eller din närstående berätta att du har hjälp av kommunen
 • sjukhuset ska fråga dig om du behöver stöd när du inte längre vistas på sjukhuset
 • sjukhuset ska ta kontakt med kommunen om något av ovanstående punkter gälller för dig
 • sjukhuset tar kontakt med kommunen digitalt via Mina planer
 • sjukhuset och kommunen fyller i en kartläggning där du och dina närstående tillfrågas gällande olika delar kring dig och ditt mående
 • inför din hemgång kommer sjukhuset, kommunen och din vårdcentral ta ställning till dina stödbehov
 • innan du skrivs ut ska du få besked av sjukhuset hur du ska hjälp med dina stödbehov och av vem

Stöd som kan erhållas av kommunen


Kommunen bedömer vilka insatser du kan få som stöd utifrån kartläggning och inhämtning av information.

 • olika insatser i form av service exempelvis städ, inköp, tvätt
 • olika insatser gällande din personliga omvårdnad
 • olika insatser för att ge dig trygghet exempelvis trygghetslarm
 • olika sociala insatser
 • rehabilterande och habiliterande insatser i vardagen med stöd av omvårdnadspersonal
 • rehabiliterande och habiliterande insatser med stör av fysioterapeut och arbetsterapeut.
 • förskrivning av hjälpmedel som stöd i vardagen för att skapa struktur och att påminnas, vid balansproblematik eller för andra fysiska hinder
 • hälso- och sjukvård gällande medicinska- omvårdnadinsatser som utförs i den kommunala primärvården

Se även

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 juli 2023