Gå till innehåll

Personligt ombud

Ett personligt ombud är till för dig som har svårt att få vardagen att fungera på grund av en psykisk funktionsnedsättning.

Ditt personliga ombud kan ge råd, stöd och hjälp i ditt dagliga liv. Att ha kontakt med ett personligt ombud kostar inget och de har tystnadsplikt. De har sekretess och för inga journaler.

Personligt ombud i Skåne är ett fristående stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Detta kan ett personligt ombud kan hjälpa till med:

 • Stöd att ordna upp i en trasslig ekonomi
 • Hjälp med exempelvis bostad, personligt stöd, pengar att leva på, skydd i utsatta situationer
 • Följa med till vårdkontakter som stöd
 • Få tillgång till god vård samt tandvård
 • Etablera kontakt med myndigheter
 • Vara ett bollplank till någon som behöver diskutera vardagsproblem
 • Stöd om en person blivit felaktigt eller illa bemött
 • Hjälp att få tillgång till stöd eller rehabilitering
 • Stöd att förbättra sin livssituation
 • Återta inflytande och makt över sitt eget liv
 • Skapa möjlighet att träffa och umgås med andra människor
 • Återupprätta/upprätta personliga nätverk av kontakter med andra människor, till exempel föräldrar, barn, släktingar och vänner
 • Något meningsfullt att göra i form av sysselsättning, arbete eller studier
 • Återknyta till sådant man gjort tidigare i livet
 • Stöd i en persons återhämtning

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 juli 2023