Gå till innehåll

Psykisk funktionsnedsättning

Har du svårt att klara av din vardag på grund av långvarig psykisk funktionsnedsättning? Då kan du ansöka om olika sorters stöd.

Vid psykisk funktionsnedsättning ansvarar Region Skåne för specialistvården medan Klippans kommun ansvarar för stöd i hemmet, fritid och sysselsättning.

Vad är en psykisk funktionsnedsättning?

En psykisk funktionsnedsättning gör att en person har stora svårigheter att utföra aktiviteter på viktiga livsområden. Svårigheterna ska ha funnits eller bedöms bestå under en längre tid.

Vilket stöd kan jag få från kommunen?

Klippans kommun kan ge dig stöd i form av stöd i vardagslivet, bostad med särskild service och/eller daglig sysselsättning. Alla insatser utgår från dina enskilda behov. Målet är att stärka din förmåga att leva som andra och att deltaga i samhällets gemenskap.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 september 2022