Gå till innehåll

Hemvård

Om du behöver stöd och hjälp för att klara dig själv i hemmet kan du få hemvård.

Hemvård omfattar både omvårdnad, omsorg och service. Omvårdnad och omsorg kallas de insatser som hjälper dig att klara din dagliga livsföring. Exempel på personlig omvårdnad är hjälp med hygien, toalettbesök och dusch. Hjälp med personlig omvårdnad kan du få vid ett eller flera tillfällen under dygnet.

Service är praktiska tjänster som utförs i ditt hem. Exempel på service är städning och tvätt. Du kan även få hjälp med apoteksärende och med att beställa matvaror.

När du har fått ett beslut av biståndshandläggaren gällande insatser, stöd och hjälp ska du välja den utförare genom ett kundval som du vill ska utföra dina insatser.

Ansök om hemvård

När du vill ansöka om hemvård kan du kontakta kommunens biståndshandläggare eller vår kundtjänst på telefon 0435-280 00.
Du kan också använda e-tjänsten Insats enligt socialtjänstlagen (SoL) - ansökan.

Omvårdnadsinsatser

Detta kan du få hjälp med:

 • Stöd med den personliga hygienen
 • Stöd till aktiviteter av olika slag
 • Stöd vid måltider, till exempel uppvärmning och dukning
 • Tillsynsbesök under dygnet
 • Besöka en dagverksamhet
 • Matdistribution

Omvårdnad erbjuds just nu endast från den kommunala hemtjänsten.

Serviceinsatser

Detta kan du få hjälp med:

 • Tvättning
 • Inköp
 • Städning

Serviceinsatser erbjuds av privata utförare och den kommunala hemvården. Du kan göra ett kundval och själv bestämma vem du vill ska utföra serviceinsatserna.

Har du frågor kring hemvården?
Missnöjd och har synpunter/klagomål?
Kontakta oss:

Klippans kommun tillämpar kundval i hemvården enligt lagen om valfrihetssystem, LOV. Det innebär att du som har ett beslut från en biståndshandläggare om hemvård har möjlighet att välja vem som ska utföra dina insatser, kommunal eller privat utförare som har godkänts av kommunen. Oavsett om du väljer kommunal eller privat hemtjänst för serviceinsatser betalar du samma avgifter.

Klippans kommuns ansvar

 • Ansvarar för all hemvård som utförs i Klippans kommun
 • Beviljar hemvård
 • Sätter upp krav för utförarna
 • Kontrollerar att kraven uppfylls

Du kan välja privat utförare för serviceinsatser så som:

 • Städning
 • Tvätt
 • Inköp

Så här väljer du

Du som beviljats hemvård för första gången gör ditt val av utförare i samband med biståndsbeslutet. Du kan när som helst välja en annan utförare. Ta kontakt med din biståndshandläggare via kommunens kundtjänst på telefon 0435-280 00 eller använd vår e-tjänst Hemvård - val och omval av utförare.

För dig som är beviljade insatser och bor i ordinärt boende så finns vi tillgängliga för dig på olika telefonnummer beroende på tid på dygnet.

Kontakt dagtid - klockan 07.00-15.00

Förändra dag eller tid för insats

Telefonnummer: 0435-285 09 (oavsett vilket hemvårdsområde du bor i)

Övriga ärenden dagtid

För övriga ärenden är du välkommen att kontakta kommunens kundtjänst på telefonnummer 0435-280 00

Kontakt kvällstid - klockan 15.00-22.00

Under kvällstid ringer du det hemvårdsområde som du tillhör. Du kommer att få tala in ett meddelande på en telefonsvarare till personal på ditt område. Vi ringer tillbaka senast dagen efter.

Hemvård City: 0435-282 98

Hemvård Öst: 0435-288 63

Hemvård Ljungbyhed: 0435-287 17

Kontakt nattid - klockan 22.00-07.00

Om du har trygghetslarm

Behöver du få kontakt med personal på natten ska du i första hand använda ditt trygghetslarm.

Om du inte har trygghetslarm

Om du inte har ett trygghetslarm och ärendet inte kan vänta tills morgonen efter kan du ringa korttidsenheten. De hänvisar ditt ärende till ditt hemvårdsområde till nästkommande dag. Kortvården: 0435-288 92


Om du behöver akut hjälp från polis, ambulans, räddningstjänst ska du ringa 112

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 juni 2023