Gå till innehåll

Kommunal hälso- & sjukvård

Kommunal hemsjukvård och hemrehabilitering erbjuds till dig som inte kan ta dig till din vårdcentral på grund av sjukdom eller funktionshinder.

Klippans kommun och Region Skåne har ett gemensamt ansvar att tillgodose medborgarnas behov av vård och omsorg.

I kommunens verksamheter finns sjuksköterskor med olika specialiteter, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och undersköterskor. Läkarinsatser är det alltid vårdcentral och sjukhus som ansvarar för.

Hemsjukvård kan behövas för en kortare tid till exempel efter en operation men kan också göra det möjligt för personer med långvarig sjukdom att vårdas i det egna hemmet eller i särskilda boendeformer.

Sjukvårdsinsatser du kan få hjälp med genom hemsjukvård

  • Läkemedelshantering
  • Sårvård
  • Provtagning
  • Avancerad omvårdnad vid svåra sjukdomstillstånd
  • Smärtlindring
  • Råd vid inkontinens samt förskrivning av inkontinenshjälpmedel

  Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

  MAS har övergripande ansvar för kvalité och säkerhet inom den kommunala hälso- och sjukvården. För att komma i kontakt med Klippans kommuns MAS kontaktar du kommunens kundtjänst på telefon 0435-280 00.

  Om du blir sjuk ska du i första hand ringa till vårdcentralen eller sjukvårdsupplysningen. I akuta situationer ska du ringa 112.

  Vårdcentraler i Klippans kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Sjukvårdsupplysning 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Se även

  Sidinformation

  Senast uppdaterad:
  6 februari 2023