Gå till innehåll

Demens

För personer med en demensdiagnos finns stöd att få från Klippans kommuns demenssjuksköterska. Klippans kommun har också ett demensboende samt dagverksamhet på Centrumträffen.

Demenssjuksköterska

Demenssjuksköterskan har ett kommunövergripande ansvar och samarbetar bland annat med primärvård, biståndshandläggare och den kommunala hemsjukvården.

Har du frågor eller funderingar över vart du kan få hjälp när/om livssituationen förändras för dig eller din närstående tveka inte utan hör av dig till demenssjuksköterskan.

Kontaktuppgifter demenssjuksköterska

Annette Thoresson
Telefon: 0435-280 35
E-post: annette.thoresson@klippan.se

Se även

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 september 2022