Gå till innehåll

Rehabilitering och habilitering

Rehabilitering handlar om att bibehålla eller förbättra en nedsatt funktionsförmåga. Men också om livskvalitet trots sjukdom eller åldrande. Ett rehabiliterande synsätt medverkar till självständighet och hälsa.

Rehabilitering och habilitering hjälper dig som har någon form av nedsättning eller förlust av funktion. Detta kan vara medfött eller ha uppstått på grund av en skada eller sjukdom. Genom planerade insatser främja utvecklingen av bästa möjliga funktionsförmåga samt psykiskt och fysiskt välbefinnande.

I Klippans kommun finns arbetsterapeut och sjukgymnast som har en specifik kompetens inom habilitering- och rehabiliteringsområdet. De arbetar tillsammans med dig för att du ska återfå, förbättra och bibehålla de funktioner och aktiviteter som behövs i vardagen.

Sjukgymnasten har mer inriktning mot rörelse och arbetsterapeuten har mer inriktning mot aktivitet. Båda yrkesgrupperna arbetar med utprovning av hjälpmedel och lägger upp träningsprogram som i vissa fall kan delegeras till annan personal inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Du kan själv ansöka om rehabilitering hos kommunens arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Om du är inlagd på sjukhus kan beslut om rehabilitering fattas vid samordnad vårdplanering innan du skrivs ut.

Om du behöver komma i kontakt med kommunens arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut, når du dem via kommunens kundtjänst på telefon 0435-280 00.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 september 2022